Enterprise architektúra

adios-developer-cloudV týchto dňoch bol na verejnosť uvoľnený nový opensource framework založený na jazyku PHP, ktorý sa zameriava na tvorbu biznis ERP aplikácií. Framework je výsledkom dlhoročnej práce ľudí z firmy WAI, ktorá sa spočiatku zameriavala výhradne na tvorbu webových stránok a internetových obchodov (ako asi každá iná firma pracujúca s PHP). Na tento svoj účel si firma vytvorila vlastný redakčný systém, ktorý už v sebe niesol základné prvky frameworku ADIOS a tiež malé „udělátko“ (prepáčte, lepší slovenský výraz som nenašiel) na tímovú spoluprácu a riadenie projektov. Tieto dve základné aplikácie neskôr vytvorili základ celého ADIOSu.

Continue reading »

Dnes jsem měl příležitost vyprávět jednomu IT manažerovi o plánování Architektury podniku. Řekl jsem si tedy, že se rovnou podělím o toto téma.

Plánování podnikové architektury je velmi široké téma. Dá se dělat ve velké šíři a ve velikém detailu. To většinou způsobí to, že máme megalomanský model, kterému málokdo rozumí a obtížně se udržuje aktuální. Spousta práce a mizerný výsledek. Tak se zaměříme na to, jak to dělat pěkně a efektivně.

Continue reading »

V podnikových sférách se často mluví o nedorozumění či konfliktu mezi Business a IT. Je to velmi bohaté kontroverzní téma. Soustředím se teď pouze na příčiny a některé až odstrašující příklady.

Continue reading »

Knihy_na_úvodMoja úcta v oblasti riadenia znalostí patrí našim pradedom, ktorý aj bez internetu, tabletov a iných moderných vymožeností, boli v aplikovaní znalostí pre svoje životné potreby mnohokrát úspešnejší ako sme my v našej uponáhľanej dobe.  Určite všetci budeme namietať, že odvtedy technológie nesmierne pokročili, pribudlo obrovské množstvo informácii a nároky na riadenie znalostí sú extrémne, ale naozaj „vidíme cez stromy les?“

Continue reading »

S výsledkami podnikovej architektúry sa stretávame každý deň bez toho, aby sme vnímali, že to ako funguje či nefunguje daný podnik, záleží práve od nej. Ak niečo nadpriemerne funguje vnímame to pozitívne. Ak je to naopak, frfleme, v krajných prípadoch nešetríme nadávkami. Prečo existuje toľko rozdielov, keď dnes je overených toľko teórii, naprogramované sú terabajty softvéru, či vybudovaných je množstvo systémov?

Continue reading »

Nedá sa riadiť to, čo neviem merať

Meriate vo vašej organizácii náklady na prevádzku a zmeny IT? Poznáte ceny vašich IT služieb? Máte pre biznis používateľov ponuku služieb s ich jednotkovými cenami? Viete koľko vás stojí prevádzka konkrétnej aplikácie? Vypínate aplikácie, ktorých prevádzka je stratová? Viete rýchlo odhadnúť dopad zavedenia novej biznis služby na IT z pohľadu investícií aj prevádzkových nákladov?

Continue reading »

Enterprise alebo podniková architektúra (ďalej EA) je pre mnohých ľudí chiméra. Kam by ste ju zaradili vy? Ku neaplikovateľným teóriám na akademickej pôde, či ku viac alebo menej neúspešným projektom vo veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktoré určite neprebehli na Slovensku? Mýlite sa!

Continue reading »