Testovanie

Před nějakou dobou jsme v týmu řešili nespokojenost s tím, že nejsme dlouhodobě schopni dokončit to, co si naplánujeme. Sprinty ve Scrumu nám prostě nefungovaly. Těch důvodů bylo několik:

  • přílišný optimismus (známá nemoc odhadů)
  • nepředvídatelný support (je nám jedno, že máte plány, musí se to hned vyřešit!)
  • hromadění tasků ve frontě QA (celý sprint nic, na konci sprintu všichni chtějí odevzdávat)

Continue reading »

JUnit 5 je ďalšou generáciou JUnit-u. Vytvára nový základ pre vývojárov a QA inžinierov. Je určený pre testovanie na JVM. Celý je postavený na Java 8 a vyšsie. Tím JUnit 5 vydal Milestone 3 dňa 30. novembra 2016 a v súčasnosti pracuje na ďalších míľnikoch a všeobecne dostupnom release.

Continue reading »

Tooly pre test management vedia pokryť čokoľvek, čo testeri robia aby správne otestovali daný SW. Čím lepší a vhodnejší tool, tým viac nám testerom uľahčí prácu a dokončenie taskov. Tu je porovnanie niektorých test management toolov, ktoré ti môžu pomôcť v tvojom ďalšom testovaní.

Continue reading »

Troška teórie na začiatok

Mutačné testovanie (alebo tiež analýza mutácií) sa používa pri návrhoch nových testov v agilnom procese vývoja softvéru. Vyhodnocuje sa nimi kvalita existujúcich Unit testov. Mutačné testovanie vyvoláva zmenu testovaného kódu, tzv. mutácie. Každá zmutovaná verzia kódu sa nazýva mutant a testy, ktoré majú za úlohu odhaliť mutantov tým, že odhalia odlišné správanie zmutovaného kódu od pôvodnej-originálnej verzie sa nazýva zabíjanie mutantov.

Continue reading »

Troška teórie na začiatok

Možno trochu zavádzajúci názov blogu by sa dal asi zrozumiteľnejšie preložiť ako počas trvania šprintu mockujeme REST-API. Každopádne sa v tomto článku detailnejšie pozrieme na dva Java frameworky, ktoré simulujú REST API (wiremock a hoverfly). A jeden, v dnešnej dobe veľmi populárny testovací a validačný framework, rest-assured.

Continue reading »

Plánujete novú webovú stránku, alebo chcete prerobiť vašu starú stránku a neviete, čo všetko to obnáša? Vzdelávareň.sk pozýva na ďalšiu časť Internetovej akadémie – tentokrát na tému Tvorba webu od A po Z.

Tvorba webu od A po Z - Internetová akadémia v Žiline

Continue reading »

 F_1

Článok je venovaný použitiu vlastných fixtures do Fitnesse testovacieho frameworku. V tomto článku otestujeme verejne dostupné, takpovediac, edukačné webové služby.

Continue reading »

FitNesseTento článok je venovaný použitiu vlastných fixtures do Fitnesse frameworku pre akceptačné testovanie. Na účely tohto článku otestujeme web http://www.priklady.eu, ktorý bude reprezentovať  “web service” ponúkajuci  HTML. V ďalšom článku otestujeme public webové služby voľne dostupné na webe.

Continue reading »

AzureKeď po vytvorení mobilnej služby kliknete na ňu v zozname Mobile Services, zobrazí sa ponuka vytvorenia mobilných aplikácií pre Windows Store, teda pre Windows 8 a 8.1 a taktiež pre mobilné platformy Windows Phone 8, iOS a Android. V ponuke je aj možnosť vytvorenia šablóny aplikácie využívajúcej mobilnú službu  pre HTML-JavaScript, Xamarin a PhoneGap.

Continue reading »

jbehave

Na webe JBehave.org sa dočítame, že JBehave je framework na Behavior-Driven Development (BDD). Je to spôsob vývoja aplikácií riadený testami. Integruje Test-Driven Development (TDD) a Acceptance-Test Driven Development (ATDD).

Continue reading »