BlogČo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office...

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém

Koncom roka 2020 sme zrealizovali našu pravidelnú anketu “Čo chcú ITčkári?”. Na otázky odpovedalo rekordných 742 ITčkárov a IT-čkáriek. Po minulé roky sme sa zameriavali na to, čo IT-čkári očakávajú od firiem a ako vnímajú hľadanie novej práce. Keďže pandémia zamiešala karty firmám aj IT odborníkom, rozhodli sme sa zamerať v tomto vydaní na jej vplyvy a pridali súbor COVID-19 otázok.

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 2
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 18

Vybrané zistenia:

  • 83 % respondentov tvrdí, že ich zamestnávateľ nemal problém s prechodom na home-office
  • 10 % opýtaných prišlo o prácu alebo projekt kvôli pandémii
  • ITčkári menej uvažujú nad zmenou práce
  • 78 % ITčkárov je v časoch COVID-19 rovnako a viac efektívnych
  • 6 % sa chce vrátiť do kancelárie na plných 5 dní za týždeň

Ďalšie časti výsledkov:

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 4

Firmy sa prispôsobili rýchlo

V IT sektore bol prechod na nový režim relatívne hladký: 

  • Takmer 83 % respondentov hovorí, že spoločnosť, kde pracujú, nemala problém s prechodom na prácu z domu. Len 12% odpovedalo, že firma tento problém mala. 
  • 70 % ľudí odpovedalo, že ich zamestnávateľ nevníma v spojení s pandémiou ohrozenie svojej budúcnosti a len 13% sa jej dopadov obáva.
  • 61 % ľudí tvrdí, že ich zamestnávateľ aj naďalej prijíma nových ľudí. A 43 % opýtaných si myslí, že firma, kde pracujú, vidí v pandemickej situácii príležitosť na rozvoj. 

Prepúšťanie a viac váhania, či zmeniť prácu

V období roka 2020 prevažne vplyvom pandémie prišlo o prácu až 10% respondentov. Pracovný trh bol na ponuky tiež skromnejší. V čase ankety nepracovalo a hľadalo  si miesto 2,7% respondentov. Rok predtým to bolo 1,9%. Tí, ktorí si hľadali prácu sa sťažovali na úbytok otvorených pozícií.

Prišiel som o prácu a hľadám si novú. […zamestnávatelia] v ponúkaných pozíciách ponúkajú výrazne nižší plat ako pred COVID-om, pracovných ponúk je menej a často sa ,,recyklujú”.”

Respondenti boli tiež menej naklonení meniť zamestnanie ako po minulé roky. Podiel tých, ktorí zvažovali zmenu zamestnania klesol o 10 percentuálnych bodov. Poklesol na 28,4% z 38,5% v prieskume rok predtým. Zdá sa, že neisté časy pandémie posunuli premýšľanie smerom k stabilite.

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 6
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 19

Častejšia práca z domu u väčšiny

Mnohí manažéri a majitelia firiem sa obávali, že produktivita ľudí s častejšou prácou domu klesne. V dôsledku pandemických opatrení však museli začali podporovať home-office. U celkovo 85% opýtaných je práca z domu častejšia ako predtým. Až 53% respondentov uvádza, že firma, kde pracujú, zatvárala kancelárie v dôsledku pandemických opatrení.

Viac ako polovici opýtaných (56%) sa páči, že pracujú z domu viac. Avšak skoro pätine (18,9%) priveľa home-officu nevyhovuje. Čo sa im páči, a čo nie? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 8
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 20

Home-office zvýšil efektivitu ITčkárov

Efektivita u ITčkárov a ITčkáriek počas pandémie častejšie stúpala ako klesala. Nárast efektivity práce prišiel u viac ako tretiny (37 %) ľudí a jej pokles u necelej štvrtiny (23 %), pričom až 40 % respondentov nevníma zmenu v efektivite svojej práce.

Dôvodov prečo sa mnohí odpovedajúci cítia byť efektívnejší je viacero:

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 10
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 21

Efektívnejšie sa cítia hlavne respondenti, ktorí potrebovali viac priestoru na sústredenie sa. Pochvaľujú si nerušený čas bez neplánovaných návštev a telefonátov, obmedzenie schôdzok, menší hluk a možnosť rozvrhnúť si svoj deň flexibilnejšie. Tiež odpadlo kávičkovanie a rozhovory na chodbách a v kuchynkách. Kvalitu stretnutí a komunikácie zlepšujú tiež online nástroje a možnosť zdieľať obrazovku.

“Väčší pokoj, menej osobných stretnutí a konfliktov na pracovisku.”

“Meetingy [sú] len online, je ich menej a sú efektívnejšie.”

Mnohí sú spokojní s lepšou rovnováhou pracovného a osobného života. Menej času stráveného cestou do práce im prinieslo viac priestoru na prácu (paradoxne!), šport alebo čas s rodinou.

“Namiesto cestovania do práce sa môžem viac venovať riešeniu problémov.”

“[Mám] viac času na seba. Nemusím dochádzať do práce. Lepšie a dlhšie spím. Viac pohybu.”

Nakoniec, istá časť respondentov pracovala plne na diaľku už aj pred pandémiou. A tým, že sa ostatní z firmy pridali, spoločne s väčším dôrazom na kvalitu komunikácie a procesov online, sa im robota uľahčila.

“Mal som full-time HO (ako jediný vo firme). Teraz ho majú všetci, takže sa všetky procesy presunuli online. Pracuje sa mi o niečo lepšie a efektívnejšie.”

Tešia sa aj tí, ktorí už predtým pracovali s remote tímami.:

“Konečne môžem tráviť čas prácou s kolegami z iných kontinentov a nie sedením v aute, len aby mal manažér dobrý pocit, že ma videl.”

Vyššia efektivita nemusí znamenať zároveň viac spokojnosti v práci. Niektorým totiž úlohy pribudli po prepustených kolegoch alebo im znížili mzdu. Majú tak viac zodpovednosti za rovnako alebo menej peňazí. Iní majú ťažkosti zadeliť si čas na oddych a pracujú nadčas, hoci nemusia. 

“V kolektíve je viac práce, ktorú robili prepustení ľudia”

“Skoro nemožné je oddeliť pracovný a súkromný život a preto často pracujem od rána (8-9:00) niekedy ešte aj večer o 22:00. Nie je to vôbec nutné, ale vždy sa nájde niečo na čom sa dá pracovať a je ťažké odtrhnúť sa od PC.”

Chýba neformálna komunikácia a pracovný priestor

Najväčším mínusom home-office je obmedzenie kontaktov s kolegami a zákazníkmi. Tí, ktorí s nimi zvykli často komunikovať osobne majú prácu sťaženú najviac.

“Vidím pokles výkonnosti mojich tímov (SW vývoj), vyžadujú väčší “dozor” tým, že chýbajú stretnutia na chodbách, v kuchynke, kde sa dá rýchlo neplánovane dostať status. Na HO všetky tieto aktivity musia byť plánované, čo v konečnom dôsledku je vlastne menej efektívne.”

“Rýchlosť vypracovania úloh určite klesla, pretože je o dosť ťažšie spojiť sa s kolegami .. v kancelárii je jednoduchšie za nimi prísť a poradiť sa ako teraz vyvolávať.”

Ďalšou veľkou starosťou ľudí, ktorí z home-office nie sú nadšení, je nevyhovujúci priestor. Vadí im vyrušovanie rodinou alebo nepohodlné provizórne zariadenie domácej “kancelárie”. 

“Je ťažké pracovať v malom byte s dvoma školopovinnými deťmi. Brutálna záťaž najviac.”

Viacerí si nie sú istí, či si majú nakúpiť napr. pracovný stôl, lebo očakávajú návrat do kancelárie. Niektorí si technické pomôcky už zabezpečili, prípadne sa presťahovali do väčšieho bývania.

Efektivita utrpela najmä u mladých

Mladí do 30 rokov, juniornejší (do 2 rokov praxe) a hlavne noví zamestnanci sú najviac ohrození presunom na home office. Znížila sa ich efektivita práce, stratila sa motivácia a sťažené je zapracovanie do nového kolektívu.

“Nastupoval jsem dva týdny před ůplným home officem, takže seznamování ve zkušební době se všemi v týmu bylo hodně pomalé.” 

“Plánoval som odcestovať do zahraničia. Pandémia to skomplikovala, tak som tieto plány radšej odsunul. V nájdenej práci pre zahraničnú firmu som sa nevedel motivovať k práci na úplný remote home office, tak som ju nakoniec opustil.”

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 12
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 22

Mladým, ktorí sú bez rodiny, vadí osamelosť. Nedostatok iných aktivít niektorí kompenzujú pracovaním nadčas. Chýba kolektív, podnety, spestrenie dňa – pokojne aj vo forme cesty do práce.

Osobitne ITčkári/ky do 25 rokov sú takmer 2x častejšie ohrození zníženou efektivitou v práci ako ostatní. Naopak, vekovo starších zamestnancov, hlavne tých nad 30 rokov a s aspoň 5-10 rokmi skúseností, táto situácia zasahuje menej.

Uvítali by preplatenie nákladov na prácu z domu

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 14
Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 23

Zhruba 70% ITčkárov a ITčkáriek si myslí, že v pri práci z domu by mal zamestnávateľ pokryť náklady na technické pomôcky a ergonomické vybavenie, ako je napr. monitor a myš. Až 52% respondentov by uvítalo príspevok na energie či internet. Viac ako 47% opýtaných by malo záujem o preplatenie nákladov na pracovný stôl alebo kancelársku stoličku.

V kategórii “iné náklady” respondenti najčastejšie odpovedali, že nepotrebujú kompenzovať žiadne náklady na prácu z domu. Spontánne sa tak vyjadrilo 5% ľudí.

[nepotrebujem preplatiť] nič, je to win-win, ja šetrím čas, zamestnávateľ náklady.”

“Myslím, že platy v IT sú dostatočné na to, aby si to človek uhradil sám.”

Aspoň 1 deň zostať doma

Iba 6% opýtaných sa chce vrátiť po skončení pandemických opatrení naplno do kancelárie. Drvivá väčšina (94%) ITčkárov a ITčkáriek by chcela pracovať z domu aspoň 1 deň v týždni. Až 83% preferuje dva a viac dní na home-office. Najčastejšie voleným riešením bol pomer 3 dni z domu a 2 dni z kancelárie, za ktorý hlasovala taker štvrtina opýtaných.

Čo chcú IT-čkári v časoch COVID-19 – Firmy nemajú s home office problém 16

O ankete

Tretieho ročníka „Čo chcú ITčkári”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 742 pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2020 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako ITčkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

CHCEM NÁJSŤ SUPER PRÁCU

Profil respondentov

Podobne ako po minulé roky, prieskum vyplnilo 14% žien a 86% mužov. Až 70% opýtaných bolo vo veku do 35 rokov a 77% absolvovalo vysokoškolské vzdelanie. Najčastejšími profesnými zameraniami boli IT developer (40%), IT SysAdmin, IT tester, IT konzultant, IT architekt a IT manažér.

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Plné znenie správy a infografika dostupné na: Čo chcú ITčkári v čase COVIDu.

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na [email protected]

Výsledky predošlých ankiet si môžeš prečítať:

ITčkári, v roku 2020, chcú najmä dobrý kolektív a peniaze

Recruiteri, neklamte! – hovoria ITčkári

Výsledky z roku 2018 si prečítaj tu:

Vieme, čo chcú ITčkári

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť. 

CHCEM PROJEKT NA MIERU

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Redakcia robime.it
robime.ithttps://robime.it
Som admin portálu robime.it. Mám rád svoju prácu. Som tu preto, aby som Vám pomohol zodpovedať Vaše otázky k robime.it.

Čítaj ďalej: