BlogČo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 2
Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 18

Kto uvažuje o zmene?

Významná časť ITčkárov a ITčkáriek uvažuje nad zmenou práce. Pokles, v dôsledku pandemických opatrení, síce nastal takmer o 10 percentuálnych bodov, stále však až 30% pracujúcich ITčkárov premýšľa o odchode. Ich motivácie na odchod sme rozobrali v tretej časti ankety – Čo chcú ITčkári od firiem: Peniaze, peniaze, peniaze.

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 4
Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 19
Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 6
Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 20

Aký je typický profil pracovníkov, ktorí rozmýšľajú o odchode?

O zmene práce uvažujú častejšie muži (31%) ako ženy (21%). Najčastejšie sa jedná o mladších ľudí do 30 rokov – tam je podiel presne tretina (33 %). Naopak, najlojálnejšou skupinou sú spolupracovníci, ktorí sú vo veku 31-25 rokov. Z nich o zmene uvažuje 24%. A tiež ľudia v skupine nad 46 rokov – tu sa jedná o štvrtinu (25 %).

Najčastejšie by menil prácu človek do 2 rokov praxe. V tejto skupine nad zmenou uvažuje až 41% opýtaných. Môžeme urobiť hypotézu, že sa jedná často o študentov alebo o čerstvých absolventov, ktorí si trvalejšie zameranie ešte hľadajú. Zároveň nemajú toľko záväzkov a zmena práce je pre nich jednoduchšia.

Pri nájdení práce viedli známi a vlastná iniciatíva

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 8

Ktoré sú najčastejšie zdroje nových pracovných príležitostí? 

Z tohtoročnej ankety vyplýva, že odporúčania známych stále vedú (35%). Hneď na druhom mieste je oslovenie firmy z vlastnej iniciatívy (26%). Časté boli kombinácie, napr. oslovil som firmu cez LinkedIn alebo cez Profesiu, prípadne firma ma oslovila cez Facebook alebo si našla môj životopis na Profesii. Profesia a sociálne médiá ako LinkedIn či Facebook sú vnímané ako obojstranná komunikácia – kandidáti sú aj oslovovaní aj sami firmy oslovujú.

Z komentárov v ankete je zrejmé, že kandidáti sú čoraz proaktívnejší, vyberajú si, zdieľajú si odporúčania, bavia sa o tom ako to v akej firme funguje, či sú tam spokojní a či sa tam oplatí pracovať. A keď sa rozhodnú, neboja sa firmu osloviť proaktívne.

Nie je tajomstvom, že pri výberovom procese kandidáti často jednajú s viacerými firmami a ponuky si porovnávajú. Až 71% kandidátov reagovalo na 2 a viac možností. Len 29% zvažovalo len 1 ponuku. Spolu 84% ľudí malo v hre maximálne 5 ponúk a 16% najvyberavejších jednalo s 6 a viac firmami.

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 10

Forma spolupráce – najspokojnejší sú sro-čkári

Trend odlivu z trvalého pracovného pomeru na iné formy spolupráce v IT sektore pokračuje aj tento rok. Respondenti a respondentky ankety boli najčastejšie zamestnanci na trvalý pracovný pomer (TPP) (66%), kontraktori na živnosť (16%) alebo kontraktori na s.r.o. (10%). Pomenej bolo zamestnancov na dočasný pracovný pomer (5%) a podnikateľov (3%). 

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 12
Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 21

Zvažujú zmeniť formu spolupráce?

Kontraktori cez s.r.o. sú so svojím stavom najspokojnejší zo všetkých skupín (90%). Zamestnanci na dočasný pracovný pomer by zase chceli meniť najviac. Radi by pracovali na trvalý pracovný pomer (51%). Spomedzi zamestnancov na TPP časť uvažuje o spolupráci na kontrakt (19%), väčšine však ich stav vyhovuje (77%).

Recruiteri? Najradšej by som sa im vyhol!

Faktorom číslo 1, ktorý IT profesionálov a profesionálky najviac odrádza od hľadania novej práce, je “komunikácia s HR agentúrami/recruitermi”. Takto sa vyjadrilo 54% opýtaných.

Až 83% našich respondentov malo s HR agentúrami/recruitermi nejakú skúsenosť. Žiaľ, vo väčšine je negatívna. Je tu veľký priestor pre zlepšenie servisu pri nábore a výbere. Nejedna z odpovedí preto znela v duchu, v akom to vyjadril jeden respondent:

“[recruiteri?] najradšej by som sa im vyhol úplne”

Až 60% alebo viac opýtaných, ktorí sa stretli s HR/recruitingovými agentúrami rozčuľuje alebo vníma ako problematické pri komunikácii s nimi:

  1. Nedostatok informácií (o firme, náplni páce, plate) – 68% 
  2. Prílišný “predaj” pozície – 60%
  3. Je im jedno, či si polepším alebo pohorším, hlavne, že obsadia pozíciu – 60%
  4. Nedostanem spätnú väzbu po pohovore  – 60%

Na začiatku kontaktu je kameňom úrazu najmä zasielanie ponuky, ktorá nekorešponduje profilu kandidáta a zasielanie hromadných, nepersonalizovaných správ. Adresát sa cíti, že je len číslom v nejakej štatistike. Navyše sú často oslovení s úplne nevhodnými pozíciami, ktoré v komentároch vyznievali až komicky.

Keď v oslovení ani nezmenia meno pri správe, ktorú pravdepodobne kopírujú pre každého kandidáta, to už ma fakt rozčúlilo

“Ak ma osloví cez LinkedIn človiečik s pracovnou ponukou zo spoločnosti, ktorú mám uvedenú ako aktuálneho zamestnávateľa […]”

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 14

“Mohli by sa už konečne naučiť rozdiel medzi Javou a Javascriptom […]”

Počas výberového procesu sú zase frustrujúce otázky, ktoré si bolo možné zistiť i z CV a motivačného listu, prípadne neinformovaní pohovorujúci.

“Recruiter ma dotlačil na pohovor, kde žiadali senior manažéra, ktorý vytvorí nový tím. Ja ako čerstvý absolvent som o tom nevedel, a tak sme na pohovore s CEO na seba len tupo pozerali.”

Nakoniec kandidát alebo kandidátka nedostane žiadnu spätnú väzbu a komunikácia ide do stratena.

“Prejavia záujem, zoberú mi X hodín môjho života pohovormi a cestovaním, ktoré mi nikto nezaplatí, a potom sa nedokážu ozvať…”

“Neuvedomujú si, že aj “nie” je odpoveď, ktorú človek potrebuje počuť.”

Majte prehľad o technológiách a dávajte spätnú väzbu

Očakávania od HR agentúr/recruiterov sú jasné. Za veľmi dôležité alebo dôležité považujú pri spolupráci s nimi ITčkári, ktorí sa s nimi už stretli (N=616) toto:

  1. Dostával/-a by som konštruktívnu spätnú väzbu (89%)
  2. Recruiter by mal byť v IT zorientovaný (79%)
  3. Recruiter by mal najprv byť schopný vyhodnotiť moje IT kompetencie, potom tie ostatné (75%)
  4. Dostával/-a by som pravidelné informácie o procese náboru (67%)

Len 9% opýtaných, ktorí zažili kontakt s recruitermi sa nestretlo s neznalosťou IT problematiky. Je evidentné, že v branži je prehľad o technológiách a práci ITčkárov nedostatkovým artiklom. Zároveň sú kandidáti naň citliví a zaváhanie ich vie okamžite odradiť.

Čo chcú IT-čkári – Novú prácu hľadajú hlavne mladší, firmy oslovujú aj priamo 16

Akí sú teda recruiteri, s ktorými sa ITčkárom a ITčkárkam dobre spolupracuje? 

Majú prehľad o rôznych technológiách, pozorne si čítajú životopis, pristupujú ku každému človeku osobne, transparentne zdieľajú podrobné informácie o firme a ponuke a načúvajú záujmom a potrebám kandidáta. A hlavne, ozvú sa so spätnou väzbou, hoci sa jedná o zamietnutie. 

Ak pracujete v tejto branži a zachováte vyššie uvedené princípy, budete vnímaní ako seriózny partner.


O ankete

Tretieho ročníka „Čo chcú ITčkári?”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 742 pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2020 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako ITčkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

CHCEM NÁJSŤ SUPER PRÁCU

Profil respondentov

Podobne ako po minulé roky, prieskum vyplnilo 14% žien a 86% mužov. Až 70% opýtaných bolo vo veku do 35 rokov a 77% absolvovalo vysokoškolské vzdelanie. Najčastejšími profesnými zameraniami boli IT developer (40%), IT SysAdmin, IT tester, IT konzultant, IT architekt a IT manažér.

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Plné znenie správy a infografika dostupné na: Čo chcú ITčkári v čase COVIDu.

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na [email protected].

Výsledky predošlých ankiet si môžeš prečítať:

ITčkári, v roku 2020, chcú najmä dobrý kolektív a peniaze

Recruiteri, neklamte! – hovoria ITčkári

Výsledky z roku 2018 si prečítaj tu:

Vieme, čo chcú ITčkári

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť.

CHCEM PROJEKT NA MIERU

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Redakcia robime.it
robime.ithttps://robime.it
Som admin portálu robime.it. Mám rád svoju prácu. Som tu preto, aby som Vám pomohol zodpovedať Vaše otázky k robime.it.

Čítaj ďalej: