Canoo Web Test: Smoke a Stress Test

Smoke-test je špeciálny druh testu, ktorý sa spúšťa spravidla hneď po úspešnom builde aplikácie a jeho hlavným účelom je otestovanie aplikácie po zmenách, ktoré nastali. Typickým príkladom nasadením smoke-testov je ich nasadenie pred vydaním novej verzie, keď si chceme byť istí zachovaním pôvodnej funkčnosti...

Canoo WebTest: 6.0 Teória a prax tvorby udržiavateľných testov

V tejto časti sa zameriam na použitie WebTest v teórii a praxi. Spomeniem zopár doporučení autorov WebTest-u a popíšem rôzne spôsoby nasadenia testov v praxi. Keďže každá aplikácia je „živý organizmus“, aj testovacie skripty na testovanie jej funkčnosti musia „žiť“ spolu s ňou.Canoo WebTest...

Je automatizovanie vždy tou správnou voľbou?

„Prečo robiť niečo ručne ak to za vás môže urobiť stroj a bohužiaľ aj v lepšej kvalite?“ Jozef KrajčovičOblasť automatizácie softvéru je čím ďalej, tým populárnejšou témou súčasnosti. Čo je vlastne automatizácia? Nie som  zástancom odborných poučiek, preto sa pokúsim jednou vetou vysvetliť, o čo v praxi ide. Automatizovanie...

Canoo WebTest: 5.0 Testujeme webové aplikácie

Ako vytvoriť testovací projekt? Čo obsahuje testovací projekt? Ako zrýchliť pripravu testovacieho projektu použitím WebTest rekordéra?Canoo WebTest - štruktúra testovacieho projektu Štruktúra demo projektu vytvorená utilitou WebTest-u z predchádzajúcej kapitoly zobrazená vo vývojovom prostredí Eclipse (viď obrázok) vyzerá nasledovne. Prvý testovací projekt v Eclipse - perspektíva XML:definitions –...

Canoo WebTest: 4.0 Stavebné prvky testovania

V tejto časti sa zameriam na opísanie základných stavebných prvkov testovacieho frameworku, jeho downloadom a inštaláciou. Ďalej sa zameriam na automatické vytvorenie prvého testovacieho webtest-projektu a jeho prvé spustenie. Ako základ určite postači, že Canoo Webtest je napísaný v jazyku Java využívajúci Ant .  Stavebné...

Canoo WebTest: 3.0 Začíname

Canoo WebTest je open source nástroj - framework - na testovanie webových aplikácií. No na prvé zoznámenie s ním snáď postačí, že vašou úlohou bude napísanie testovacieho xml-skriptu, ako napríklad: <project name= "demo" default= "test" > <target...

Canoo WebTest: 2.3 Vzory testovania – Scripted Automation

Scripted automation Tento spôsob opakuje rovnaké testovacie kroky, bez manuálneho zásahu človeka. Je preto vhodný na tzv. regression testing. Regression testing sa používa na odhaľovanie skrytých problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vývoja nových verzií aplikácie. Sú...

Canoo WebTest: 2.2 Vzory testovania – Model Based a Data Driven Testing

Model Based Testing je spôsob testovania aplikácie vychádzajúci z modelu, ktorý popisuje funkcionality testovaného systému SUT – System Under Test . Model je však len abstraktná prezentácia vlastností a správania SUT. Testovacie prípady - Test Cases - odvodené od tohto modelu sú na tej...

Canoo WebTest: 2.1 Vzory testovania – Capture/Replay

Po úvodnej informácii čo je to automatizované testovanie Web aplikácií, nasledujú 4 kapitoly o stavebných kameňoch automatizovaného testovania. Capture/replay - je najlacnejší spôsob využitia automatizovaných testov, resp. vytvorenia automatizovanej testovacej infraštruktúry.TestGen4Web V súčasnosti existuje mnoho riešení pre rôzne internetové prehliadače v podobe open-source, alebo freeware....

Canoo WebTest: testovanie webových aplikácií – 1. Úvod

Vývoj softvéru vždy bol a je komplexný proces. Ako rastie zložitosť softvérového riešenia, spolu s ním rastú aj nároky na overovanie jeho funkčnosti a správnosti použitých algoritmov. Pre optimálnu organizáciu a maximálnu efektivitu vývoja dnešných a zajtrajších aplikácií potrebujú softvéroví developeri automatizovanú infraštruktúru, ktorá...