poznáme.itOpen SourceRadovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť."

Radovan Kavický: “Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť.”

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 2

Radovan Kavický je zakladateľ prvej Data Science komunity na Slovensku (PyData Bratislava) a okrem toho vedie dve ďalšie s podobným zameraním: R <- Slovakia, ktorá združuje používateľov programovacieho jazyka R na Slovensku & skczTUG/Slovak & Czech Tableau User Group, ktorá spája slovenskú a českú komunitu používateľov Tableau. Zaujal ma a popýtal som sa ho, kto je a prečo to robí 🙂

Skúste sa nám v krátkosti predstaviť.

Z hľadiska formálneho vzdelania som makroekonóm, profesiou konzultant so zameraním na Data Science a ekonometrické modelovanie. Od používania Matlabu, SAS a Staty (počas štúdia) som neskôr v praxi prešiel ku R-ku, Python a Tableau. Po skončení školy som pracoval ako analytik v MESA 10, čo je think-tank zameraný na makroekonomické a sociálne analýzy a popri tom som pracoval ako konzultant pre viaceré ministerstvá a organizácie doma i v zahraničí.

Neskôr som sa rozhodol spolu s kolegami založiť GapData Institute. Sme rovnako nezisková organizácia zameraná na reformy (podobne ako MESA 10, kde som pôsobil predtým), ale s focusom na využívanie najmodernejších nástrojov v rámci Data Science a pokročilej dátovej analytiky, pričom našim hlavným cieľom zostávajú zmeny vo verejnej ekonomike postavené skrátka na argumentácií založenej na dátach z ktorých, ako sme presvedčení, bude benefitovať celá spoločnosť. Medzi tie moderné nástroje a programovacie jazyky ktoré používame patrí tak R, ako aj Python, Julia, či Tableau.

S obľubou hovoríme, že sme data-tank (think-tank s fokusom na dáta) a ide nám o to, aby sme zlepšovali procesy vo verejnej sfére pomocou dát.

Medzi hodnoty, ktoré presadzujeme a na ktorých stojíme patrí otvorenosť a transparentnosť (podľa toho si tiež vyberáme partnerov na spoluprácu) a aj preto ako prvá a zatiaľ i jediná neziskovka na Slovensku máme transparentný účet už od prvého dňa existencie, čiže každý kto má záujem, môže naše aktivity podporiť a aj kontrolovať na čo tieto peniaze používame. Jedna z našich vedľajších aktivít je tiež vzdelávanie v oblasti Data Science (kde spolupracujeme napríklad s Learn2Code či DataCamp).

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 4

Čo je vašim cieľom?

Chceme Slovensko posunúť dopredu a nevidíme inú cestu než využitie moderných technológií a argumentácie založenej na dátach vo verejnom priestore ale aj v biznise.

Chceme taktiež pôsobiť edukatívne a rozširovať obzory ľudí žijúcich na Slovensku, robiť osvetu aj v rámci Data Science a pokročilej dátovej analytiky a tiež spájať komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí. Zo Slovenska, ako veríme, sa môže stať centrum inovácií (a z našich miest smart-cities) no ak chceme skutočne prejsť na túto novú, znalostnú ekonomiku, potrebujeme reformy a musíme sa v prvom rade naučiť tieto znalosti generovať. Všetko toto opäť nepôjde bez využitia moderných technológií.

Obrovské rezervy sú taktiež vo verejnom sektore. Našim cieľom je teda tiež to, aby sme aktívne prispeli k tomu, aby štát a verejný sektor všeobecne bol efektívnejší, lepšie spravoval a spracovával dáta, ktoré generujeme my všetci, občania tejto krajiny, ale tiež prostredníctvom týchto dát generoval a prinášal inovácie tak na zlepšenie služieb, ako aj návrhy na fundamentálne zmeny celospoločenského charakteru, ergo štát by mal aktívne využívať prístupné dáta na reformy, ktoré potrebuje.

Aké sú Vaše ďalšie aktivity?

V rámci ďalších aktivít sme v GapData Institute napríklad nedávno (v spolupráci s FIIT STU, prodekanom Petrom Pištekom, ktorý bol iniciátorom tejto myšlienky) usporiadali Hackathon #AllforJan, venovaný pamiatke Jána Kuciaka, so zameraním na poľnohospodárske dotácie. Cieľom bolo vytvorenie užitočných nástrojov založených na verejne dostupných dátach, ktoré budú slúžiť novinárom na odhaľovanie podvodov pri poľnohospodárskych dotáciách, čo sa podarilo.

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 6

V rámci GapData Institute a tiež v spolupráci s americkou neziskovou organizáciou NumFOCUS pripravujeme na budúci rok prvú Data Science konferenciu na Slovensku pod názvom PyData Bratislava 2019 a tiež v spolupráci s R Consortium prvú slovenskú Data Science konferenciu so zameraním na programovací jazyk R pod názvom satRday Bratislava 2019. Oba eventy majú globálny význam a podujatia tohto druhu Slovensko a ani Bratislava samotná ešte nezažila. Na obe podujatia hľadáme tak partnerov, sponzorov ako aj dobrovoľníkov a speakerov.

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 8

Medzi tie ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci GapData Institute patrí tiež spolupráca s DataCamp-om, čo je momentálne svetová jednotka vo vzdelávaní v rámci Data Science. Minulý rok som bol vybratý a mám tú česť pôsobiť tam ako Data Science inštruktor (ako historicky prvý a jediný Slovák a tiež ako prvý a zatiaľ jediný v rámci regiónu CEE/V4).Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 10Nepôsobíme v rámci vzdelávania však len globálne, ale aj lokálne. Keďže na Slovensku sa Data Science systematicky nevyučuje na žiadnej vysokej škole, pripravili sme v rámci GapData Institute a v spolupráci s Learn2code sériu videokurzov a tutoriálov s týmto zameraním, ktoré majú dopomôcť k zadefinovaniu Data Science na Slovensku. Inými slovami položiť základy systematickej výučby dátovej vedy aj na Slovensku.

Čo patrí medzi Vaše komunitné aktivity?

Pravidelne organizujeme meetupy (stretnutia Data Science komunity) a taktiež zastrešujeme komunitné aktivity na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, či LinkedIn.

Skupina PyData Bratislava je momentálne najširšia, združuje niekoľko stoviek Data Scientist-ov či nadšencov pre Data Science. Prostredníctvom meetupov a odborných článkov sa snažíme o osvetu aj profesie ako takej, ale aj o osvetu v rámci využívania open-source nástrojov a programovacích jazykov používaných v biznise aj vedeckom výskume, ako napríklad Python, R, či Julia (to všetko v spolupráci s NumFOCUS a ďalšími našimi partnermi, vrátane robime.it).

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 12

Ďalšou komunitnou aktivitiou je skupina R <- Slovakia ktorá je čo do počtu menšia, združuje len približne sto Data Scientistov a používateľov programovacieho jazyka R. Opäť aj tu sa snažíme o osvetu prostredníctvom meetupov, zdieľania znalostí a odborných článkov a to aj v spolupráci s R Consortium, ktoré prepája svet biznisu a akademickej sféry aj cez financovania jednotlivých projektov developerov, ale aj vývoja samotného programovacieho jazyka.

Radovan Kavický: "Z argumentácie založenej na dátach profituje celá spoločnosť." 14

Poslednou z trojice komunitných aktivít je skupina skczTUG/Slovak & Czech Tableau User Group, zastrešujúca slovenskú a českú komunitu užívateľov Tableau, čo je momentálne celosvetovo najpokročilejší nástroj na dátovú vizualizáciu. V posledných rokoch sa z neho už stáva komplexný Data Science nástroj (a to aj prepojením s Pythonom a R-kom, ako aj inšpirovaním sa práve v open source svete Pythonu a R-ka). Prostredníctvom meetupov a zdieľaním vedomostí a článkov sa opäť snažíme o osvetu a to v spolupráci s Tableau Software, čo je komerčný subjekt (komunikujeme najmä s londýnskou pobočkou tejto firmy).

No a v neposlednom rade sú to partnerstvá s rôznymi konferenciami a inými komunitami (spolupracujeme napríklad s MLMU Bratislava/Machine Learning MeetUp Bratislava), medzi, ktoré patrí napríklad WeAreDevelopers World Congress (celosvetovo najväčšia developerská konferencia), ML Prague (v rámci Európy najväčšia konferencia zameraná na machine learning/strojové učenie), či HLAI (globálne najväčšia konferencia so zameraním na AGI/Artificial general intelligence, teda všeobecná umelá inteligencia) a mnohé ďalšie.

Ďakujem za rozhovor.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Viliam Zmeták
Viliam Zmeták
V IT sfére som už 25 rokov. Okrem toho sa aktívne venujem týmto oblastiam: Holistický counseling, Tealové organizácie, Porady v kruhu, Tvorba komunity, Vzdelávanie pre budúcnosť.

Čítaj ďalej: