it.priznania
  • 0Hlasovanie
  • 0Komentáre
Prihlás sa na hlasovanie.

V prípade PHP framework nemá zmysel

…áno, ak sa nad tým človek zamyslí, niečo na tom je. PHP je samo o sebe framework. V prípade že človek pozná konvencie a best practies ako pracovať optimálne s dátami, nepotrebujeme framework a mnoho konvenčných vecí si dokáže napísať veľmi efektívne. Samozrejme framework pomáha a pomáha udržať konvencie čo môže pomôcť pri rozšírení programátorského tímu, no ak človek vyvíja vlastné riešenie, ktoré má hlavu a patu dokáže pri rovnakých požiadavkách na aplikáciu napísať optimálnejší kód s nižšími nárokmi na hardware a hlavne s lepšou business optimalizáciou pre klienta.

Anonym Anonymovič 0 Dostupné 2 roky

Čo si myslíš o priznaní?

Existing user? Login to post your response.

← Your Gravatar here. Already have one?
No need to do anything, otherwise get one now!