it.priznania
  • -1Hlasovanie
  • 0Komentáre
Prihlás sa na hlasovanie.

Sexi šéf

v mojej prve práci som nechávala tajné zamilované správy šéfovi v commitoch…kým som po čase nezistila, že históriu gitu vidí každý a je tam navždy 😀

Anonym Anonymovič 0 Dostupné 2 roky

Čo si myslíš o priznaní?

Existing user? Login to post your response.

← Your Gravatar here. Already have one?
No need to do anything, otherwise get one now!