BlogČo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety)

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety)

Aktuálne vládne dáta naznačujú, že sme sa dostali z najhoršieho a počty pozitívne testovaných klesajú. Opatrenia spojené s pandémiou postupne uvoľňujú. Všeobecne sa odhaduje presun k scenáru úplného utlmenia opatrení, podobne ako napríklad vo Veľkej Británii.

Čo chcú IT-čkári
Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 17

V súvislosti s opätovným otvorením ekonomiky prichádza otázka: Ako sa zariadiť v období post-COVID-19? Ako nastaviť fungovanie firmy tak, aby bola zachovaná vysoká produktivita a optimálna spokojnosť ľudí? 

Špeciálne pre ľudí a firmy v IT sektore prinášame odpovede z nového prieskumu “Čo chcú IT-čkári“. Koncom roka 2021 sme zozbierali želania a preferencie IT profesionálok a profesionálov aj vzhľadom na ich budúce fungovanie. 

O ankete Čo chcú IT-čkári

Kompletnú anketu vyplnilo 771 respondentov/iek s praxou v IT oblasti. 

Najčastejšími profesiami boli: IT developer (41%), IT Tester (7 %), IT architekt (6 %), IT manažér (6 %), IT konzultant (6 %), IT SysAdmin (5 %), IT projektový manažér (4 %) a iné – napr. viacero rolí v jednej, riaditeľské a líderské pozície či IT vyučujúci atp. (8 %)

Geograficky anketa zachytila ľudí vo všetkých krajoch Slovenska (BA kraj 51 %, KE kraj 13 %, ZA kraj 10 %, TT kraj  6 %) a aj IT-čkárov v Českej Republike (5 %) a ďalších krajinách (2 %).

Anketu vyplnilo 14 % žien a 86 % mužov. Z hľadiska veku až 78 % opýtaných malo medzi 25 a 45 rokov. Vzdelanostne 79 % malo absolvovaný minimálne 1.stupeň vysokoškolského štúdia. 

V tejto časti sa dozviete aj:

 • IT-čkári a IT-čkárky chvália svoje firmy za zvládnutie situácie v pandémii 
 • Pracovať si želajú kombinovane, 2 až 4 dni do týždňa z domu alebo plne remote
 • K návštevám kancelárií až 79 % ľudí lákajú stretnutia s kolegami
 • Až 82 % IT-čkárov vyzdvihuje ušetrený čas namiesto dochádzania, ak zostanú na home office

Viac práce z domu – vyššia efektivita

Stále platí, že v novom normále IT-čkári a IT-čkárky považujú svoje fungovanie za efektívnejšie. 

Podľa tvrdení respondentov a respondentiek sa celková efektivita práce v IT opatreniami spôsobenými bojom s pandémiou zvýšila.

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 3

V porovnaní s minulou anketou (2020/21) sú dáta ešte o niečo výraznejšie. Výrazne alebo čiastočne sa efektivita práce zvýšila u 41 % (rok predtým 37 %), znížila sa u 20 % (versus 23 %) a rovnaká zostala u 39 % (oproti 41 %).

Tieto dáta pravdepodobne odrážajú ešte o niečo lepšiu adaptáciu na situáciu. Viacerí respondenti spomínali, že časom si komfortné pracovné miesto zariadili aj doma. 

Firmy krízové fungovanie zvládli skvele

“Veľmi dobre” alebo “dobre” – takto hodnotí fungovanie firmy počas pandemickej situácie až 89 % respondentov. Schopnosti nadriadeného/nej pre riadenie počas pandemickej situácie hodnotilo ako veľmi dobré alebo dobré spolu 84 % ľudí.

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 5

Typické opatrenia, ktoré zamestnávatelia zaviedli v súvislosti s využívaním kancelárií boli: 

 1. Možnosť zapožičania pracovných pomôcok alebo nábytku od zamestnávateľa pre prácu z domu – 4 6%
 2. Zmenšenie kancelárií – 17 %
 3. Jednorazový finančný príspevok na vybavenie domácnosti pre prácu z domu (stôl, stolička, tlačiareň a pod.) – 13 %
 4. Presťahovanie – 10 %
 5. Pravidelný finančný príspevok na pokrytie zvýšených nákladov pri práci z domu (internet, energie a pod.) – 9 %
 6. Zrušenie kancelárií – 8 %
 7. Preplácanie pravidelných PCR testov všetkým, ktorí chodia do kancelárie – 8 %

Osobitné tréningy na prácu z domu väčšinou vo firmách neprebehli. Vyjadrilo sa tak až 82 % opýtaných. Celý personál vrátane manažérov absolvoval takéto školenie u 15 % prípadov. Iba manažéri to boli u 3 % opýtaných.

Najlepšie hodnotené bolo fungovanie firmy aj schopnosti manažérov tam, kde takého školenie prebehlo pre celú organizáciu. V takýchto prípadoch hodnotenie “veľmi dobré” alebo “dobré” dostali firmy v 96 % a manažéri v 97 % prípadov. Domnievame sa, že zlepšenie bolo spôsobené silnejším zladením spôsobu práce a komunikácie naprieč hierarchiami a tímami.

Kvalita vzťahov utrpela, stretnutia lákajú do kancelárie

Kvalita osobných väzieb na pracovisku sa v dôsledku izolácie prevažne zhoršila. Uvádza to 39 % respondentov. Zlepšenie hlási len 16 % ľudí. 

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 7

Aj preto ku chodeniu do kancelárie najviac IT-čkárov motivuje možnosť osobných stretnutí s kolegami. Vyjadrili sa tak takmer štyri pätiny (79 %) opýtaných.

Na druhej priečke, u takmer polovice respondentov (48 %) je možnosť chodiť do kancelárie len za konkrétnym účelom, napríklad stretnutím či tréningom. Necelú tretinu ľudí (29 %) láka lepšie pracovné prostredie, ako napr. kvalitnejšie vybavenie, pomôcky, infraštruktúra či krajšie priestory.

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 9

U 28 % ešte boduje vyššia efektivita práce spôsobená napríklad menším vyrušovaním v kancelárii ako doma. Pre týchto ľudí je plusom zmena prostredia a možnosť lepšieho oddelenia pracovného a osobného života. Pre ITčkárku-testerku výhody práce z kancelárie predstavujú: “Psychohygiena a možnosť sústrediť sa na prácu. Nebyť v pozadí mamou a manželkou ako je tomu na HO [home-office].

Pre 22 % odpovedajúcich je motivátorom tiež občerstvenie ako káva, čaj a ovocie na účet firmy.

Chodenie do kancelárií je však aktuálne vnímané hlavne ako účelová záležitosť. Prestalo byť automatickým návykom. Ako sa vyjadrila IT projektová manažérka: “Vyhovuje mi dobrovoľnosť a zmysluplnosť cesty do práce. Doma pracujem nerušene, efektívne. Ísť do práce vnímam ako social event, ísť na obed, prejsť osobné stretnutia s kolegami.”

Kombinovanie kancelárie a home-office s nami zostane

V našom prieskume bol úplný home-office ešte realitou väčšiny respondentov (pozn. dáta sú z októbra až decembra 2021). Bolo to tak kvôli sprísneným protipandemickým opatreniam platným v treťom kvartáli roka 2021. 

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 11

Ako to chcú IT-čkári v budúcnosti?

U 73 % opýtaných je želaný stav pracovať 3 až 5 dní do týždňa z domu. Najpopulárnejšími kombináciami sú plné fungovanie na diaľku (25 %) a 3 dni práca z domu + 2 dni práca z kancelárie (25 %).

Popularita úplného remote fungovania oproti predchádzajúcemu roku stúpla. Domnievame sa, že je to vďaka postupnému prispôsobeniu sa situácii a nastavenia vyhovujúceho pracovného rytmu a pracovného miesta doma. Na plných 5 dní v týždni sa chce do kancelárií vrátiť 6 % opýtaných, rovnako, ako to bolo v minulom roku.

Pre podrobnejšie porovnanie dát z rokov 2021 a 2020 viď Tabuľku 1.

Aký model fungovania z pohľadu práca z domu vs. práca z kancelárie preferujete do budúcnosti, po skončení pandémie?

 

Aktuálne (10-12/2021)

Želané (10-12/2021)

Želané rok 2020

100% práca z domu

61%

25 %

21 %

4 dni práca z domu 1 deň práca z kancelárie

12 %

23 %

20 %

3 dni práca z domu 2 dni práca z kancelárie

6 %

25 %

24 %

2 dni práca z domu 3 dni práca z kancelárie

7 %

13 %

18 %

1 deň práca z domu 4 dni práca z kancelárie

4 %

8 %

11 %

100% práca z kancelárie

11 %

6 %

6 %

Tabuľka 1

Ak firma home-office obmedzí, hrozia odchodmi

Na home-office sme si jednoducho ešte viac zvykli. A mnohí sa ho už vzdať nechcú.

Až 60 % respondentov hlási, že pracujú viac z domu a vyhovuje im to. To predstavuje opäť ešte nárast o 4 percentuálne body oproti prieskumu z 2020, kedy 56 % vyhovovalo viac pracovať z domu.

Kleslol aj počet tých, ktorým viac práce z domu nevyhovuje – z 20 % na 16 %. Celkovo až 81 % opýtaných zmena v dôsledku pandémie vyhovuje alebo nevidia veľký rozdiel v porovnaní s predpandemickým obdobím.

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 13

Mnohí sa nám zverili, že možnosť práce z domu je pre nich už teraz taká dôležitá, že v prípade návratu do kancelárií zvažujú odchod.

Ak bude nátlak na návrat do kancelarie, plánujem vymeniť prácu,” zveril sa nám IT developer. Podobne to vníma i SAP konzultant z Česka: “Práce z domova pro mne představuje nesrovnatelně pohodlnější model fungování. Odpadají hodiny času dojíždění do práce […] Nemožnost / možnost práce full-remote je pro mě jednoznačně rozhodujícím kritériem v rozhodování, zda přijmout nebo nepřijmout nějakou potenciální pracovní nabídku.”

K práci z domu láka hlavne šetrenie času

Zostať pracovať z domu, aspoň čiastočne, chcú IT profesionáli a profesionálky z viacerých dôvodov. Najviac boduje šetrenie času potrebného na dochádzanie do práce (82 %).

Na druhom mieste v závese je možnosť lepšie si zorganizovať pracovný a súkromný život (69 %). Viac ako dve pätiny opýtaných (44 %) sa cítia pri práci z domu efektívnejšie. Je to pre menej vyrušení, lepšiu možnosť sústrediť sa a viac toho stihnúť.

Viac ako štvrtina opýtaných (27 % ) má doma lepšie pracovné prostredie a vybavenie. A 24% ľudí zase teší možnosť žiť a pracovať z regiónu s nižšími životnými nákladmi za pôvodný plat. Existuje i skupina (8 %) ITčkárov/iek, ktorí sa odsťahovali počas pandémie z mesta, kde má ich firma kancelárie a návrat už neplánujú.

Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety) 15

Jedna z IT developeriek si chváli lepšiu organizáciu času: “Hlavne to vyrušovanie….mám míting, keď si ho naplánujem, nie keď majú kolegovia chuť sa vykecať.

Ďalšie respondentky zase možnosť “pracovať pár minút po zobudení” či “možnosť vybaviť dôležité veci počas práce z domu”. Výhodným sa javí aj možné obmedzenie práceneschopností: “Nemusím ísť automaticky na PN, ale môžem pracovať aj z domu, pokiaľ nie som vážnejšie chorá.

Upevňujeme si nový model fungovania. Efektívnejšie fungovanie pracovníkov z domu, lepšie zladenie súkromného a pracovného života či ušetrenie firemných aj súkromných nákladov na cestovanie či prenájmy. To všetko akcelerovala pandemická situácia. IT firmy situáciu zvládli veľmi dobre. Mnohí IT-čkári a IT-čkárky teraz vedia lepšie zladiť pracovný a osobný život. Vezmeme si z pandémie do budúcna, napriek smutným spomienkam, i mnoho užitočného? Je to na nás.

Ako sa pozerajú IT-čkári na hľadanie práce? A čo ich najviac motivuje a demotivuje v profesnom prostredí? Dozviete sa v ďalších článkoch o našej POST-COVID ANKETE, ktoré vyjdú čoskoro.


O ankete

Štvrtého ročníka „Čo chcú IT-čkári”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 771 ľudí pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2021 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako IT-čkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

CHCEM NÁJSŤ SUPER PRÁCU

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Pozri si infografiku so všetkými dátami z prvej časti.

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na [email protected]

Viac o ankete a výsledky predošlých ročníkov: Čo chcú IT-čkári?

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit | LinkedIn skupina len pre IT-čkárov

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť. 

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Redakcia robime.it
robime.ithttps://robime.it
Som admin portálu robime.it. Mám rád svoju prácu. Som tu preto, aby som Vám pomohol zodpovedať Vaše otázky k robime.it.

Čítaj ďalej: