sme.itRozhovorAngelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom

Angelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom

Angelika bola učiteľkou informatiky na základnej škole, je spoluzakladateľkou projektu Informatika 2.0, ktorého cieľom je pomôcť všetkým učiteľom informatiky na Slovensku. Aktuálne je aj koordinátorkou Programu koordinátorov digitálnych zručností pre školy, o ktorom sa budeme rozprávať. 

Angelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom 2

Ako si sa dostala k práci učiteľky informatiky?

K práci učiteľky informatiky som sa dostala ako účastníčka programu Teach for Slovakia. Okrem informatiky som učila ešte aj biológiu, oboje na druhom stupni na základnej škole v Michalovciach.

Ako si vnímala svoju prácu?

Moja práca ma veľmi bavila a každý deň mi prinášala niečo nové. Keď ste v kontakte s deťmi, nikdy sa nenudíte. Okrem mojich parádnych žiakov som však aj silno pocítila, akú pozíciu v spoločnosti učitelia majú. Či už to bola častá neúcta rodičov voči mne a mojim kolegyniam a kolegom, tak to bolo aj platové ohodnotenie začínajúcej učiteľky, hraničiace s minimálnou mzdou.

Aké sú podmienky na školách? Reflektuje, to a ako sa učí na školách súčasné požiadavky moderného sveta?

Podmienky na škole sú také, aké šikovné je jej vedenie a zamestnanci. Ja som mala to šťastie byť na škole, ktorá sa stále menila a zlepšovala, a to aj napriek rôznym problémom, ktoré sú typické pre oblasť školstva.

To, aby súčasná výučba spĺňala požiadavky moderného sveta a trhu práce, je zväčša na pleciach učiteľov a učiteliek. Je to najmä kvôli štandardom, ktoré od žiakov vyžadujú skôr vedomosti a málokedy zručnosti. Čo je v dobe smartfónov veľmi nepraktické, keďže si dané informácie viete dohľadať v priebehu sekúnd. Často to privádza pedagógov do situácie, kedy deťom na otázku „A toto sa načo učíme?“ nevedia odpovedať, pretože im to samým zmysel nedáva. Avšak musia deti pripraviť na Testovanie 9, ktoré sa na dané znalosti sústreďuje a zároveň rozhoduje o ďalšom štúdiu žiakov. Takže podľa môjho názoru, aktuálne nastavenie vzdelávacieho systému adresuje požiadavky moderného sveta len menšinovo.

Začala si vytvárať plán hodín informatiky pre základné školy. Čo ťa k tomu viedlo?

Každý, kto učí prvý rok, vie, že je to veľmi náročné a často ťahá 10 – 12 hodinové pracovné dni. Musí si robiť prípravy na každú vyučovaciu hodinu a na začiatku mu to samozrejme trvá veľa času, pretože v tom nemá prax. Toto je náročné aj keď má učiteľ k dispozícii učebnice. 

“Najnovšia” učebnica na informatiku, pokrývajúca len časť štátneho vzdelávacieho programu o internete a dostupná v slovenskom jazyku, je z roku 2011. To sa rodičia niektorých žiakov ešte ani len nepoznali. Informatika je špecifická aj v tom, že je to veľmi dynamické odvetvie, a teda používať učebnice, ktoré sú staré 10 rokov, nemá vôbec zmysel.

Spolu s kolegom Janom Horváthom sme preto spustili projekt Informatika 2.0. Povedali sme si, že je zbytočné, aby si každý učiteľ robil plány sám a vymýšľal pomyselné koleso nanovo. Navyše z prieskumov vieme, že veľa učiteľov informatiky je kvalifikovaných v iných predmetoch a tak častokrát nevedia, ako tieto hodiny naplniť relevantným obsahom.

Ako sa vám podarilo rozvíjať projekt do dnešnej podoby?

V jeseni 2020 sme získali grant od firmy Google. Od septembra pracujeme na tvorbe materiálov na hodiny informatiky a zároveň ich aj testujeme na 21 pilotných školách. 

Čo plánujete ďalej?

V júni plánujeme spustiť našu oficiálnu webstránku a ponúknuť tak zadarmo prístup k našim materiálom všetkým školám na Slovensku. V školskom roku 2021/2022 plánujeme tiež uskutočniť sériu približne 80 školení vo všetkých regiónoch Slovenska, aby sme učiteľom a učiteľkám informatiky ukázali, ako z používania našich materiálov vyťažiť maximum.

Nezostala si iba pri učení, rozhodla si sa aj pre kariéru v IT, prečo?

Mala som pocit, že ak chcem žiakov pripravovať na IT kariérnu cestu, mala by som si ju aj sama zažiť.  Zúčastnila som sa intenzívneho vzdelávacieho kurzu organizovaného spoločnosťou Accenture pre ženy so záujmom o prácu v IT oblasti, ktorým na to chýba formálne vzdelanie. Po kurze som dostala pracovnú ponuku a zamestnala som sa ako Junior Java vývojárka

Angelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom 4

Ako vnímaš túto pracovnú skúsenosť?

Bola to veľmi užitočná skúsenosť a veľmi si vážim, že som túto možnosť vďaka Accenture dostala. Po nejakom čase som však zistila, že rola programátorky nie je úplne práca pre mňa, pretože v nej mám menej príležitostí využívať moje prirodzene silné stránky, ako je komunikácia a organizačné schopnosti. Rozhodla som sa preto zostať v IT témach, ale pracovať na nich z iného uhla.

Takže na čom pracuješ teraz?

Momentálne sa venujem dvom projektom v rámci témy rozvoja digitálnych zručnosti, stále v Accenture. Prvým sú školenia učiteľov Digital Skills, ktoré začali už v roku 2016 pod hlavičkou Accenture a v roku 2019 sa k nim pridali ďalšie technologické firmy.. Okrem týchto jednorázových školení sme v auguste 2020 spustili aj pilotný ročník Programu koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK). Momentálne je otvorené prihlasovanie do nového ročníka pre 100 nových koordinátorov.

O čom sú školenia Digital Skills?

Školenie má dve časti a trvá približne 4 hodiny. Prvá sa zameriava na prostredie Code.org, ktoré poskytuje množstvo kurzov na výučbu programovania, prispôsobených konkrétnym vekovým skupinám. Napríklad najmladšie deti sa učia programovať pomocou blokov, pokročilé kurzy už pracujú s programovacími jazykmi ako napríklad JavaScript. Ukazujeme učiteľom tento nástroj z pohľadu žiakov, ako aj všetky výhody a funkcie učiteľského účtu. Druhá časť školenia sa zameriava na digitálnu bezpečnosť.

Kto sú tí koordinátori digitálnych kompetencii?

Naši koordinátori a koordinátorky sú učitelia základných škôl a osemročných gymnázií. Nemusia byť učiteľmi informatiky, je však dôležité, aby mali pozitívny vzťah k technológiám a radi pracovali na svojom vzdelávaní. Na úvod absolvujú 4-dňového školenie, ktoré sa obsahovo venuje nástrojom na výučbu programovania, digitálnej bezpečnosti, projektového vyučovania s využitím Scrumu a online komunikačným a kolaboračným nástrojom, ktoré sú vhodné aj v rámci dištančnej výučby.

Na jednu alebo viacero z týchto tém sa potom naši koordinátori a koordinátorky budú zameriavať počas celého školského roka. Vzdelávať sa však budú aj v iných relevantných a najmä praktických témach  v rámci prednášok, workshopov, diskusií a konzultácií počas celého školského roka Získané vedomosti využijú na vyučovaní a mali by ich zdieľať aj medzi svojich kolegov. Naším cieľom je nielen skvalitniť výučbu informatiky, ale celkovo prispieť k efektívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií vo vzdelávaní, bez ohľadu na vyučovaný predmet.

Angelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom 6

Čo má urobiť učiteľ, ak sa chce stať koordinátorom digitálnych kompetencii?

Stačí ak do 30. júna 2021 vyplní prihlášku. V nasledujúcom školskom roku plánujeme vyškoliť 100 koordinátorov. V auguste pre nich zorganizujeme spomínané úvodné 4-dňové školenie. Verím, že nám situácia dovolí urobiť to naživo. Chceme, aby sa títo učitelia osobne stretli, lebo naším cieľom je aj prispieť k vybudovaniu komunity, v rámci ktorej bude prebiehať výmena skúseností a vzájomná podpora na dlhodobej báze.   

Budú to učitelia stíhať popri svojich povinnostiach?

Náš odhad je, že daný účastník alebo účastníčka by sa mali venovať aktivitám v rámci programu zhruba 2 hodiny do týždňa. V tomto nasadení sa budú zúčastňovať školení a prednášok a pracovať na vybraných témach so žiakmi tak aj s kolegami. Dopočuli sme sa však aj o plánoch Ministerstva školstva uchopiť túto oblasť systematickejšie, čo smeruje k vytvoreniu oficiálnej role koordinátora na školách, ktorá by nebola realizovaná na dobrovoľnej báze, ale platená. To by sme samozrejme veľmi uvítali, lebo by to vytvorilo väčší priestor pre aktivity koordinátorov. Ak sa to podarí, bude to veľmi dobrý krok. V každom prípade, náš program môže prispieť k tomu, aby koordinátori získali užitočné a najmä veľmi praktické znalosti potrebné pre výkon ich role. 

Angelika Fogášová: aby technológie neboli na školách strašiakom 8

Čo bude pre teba happyend tohto projektu?

Happyend tohto projektu bude, keď každé dieťa bude vedieť napísať veľké Ď na nevirtuálnej klávesnici :D. To je samozrejme vtip. 

Našim cieľom je, aby technológie neboli na školách strašiakom, ale veľmi užitočným pomocníkom, ktorý robí vyučovanie jednoduchším a zábavnejším. Zároveň pripraví deti na realitu, kde zamestnávatelia znalosť technológií očakávajú ako samozrejmosť. Odhaduje sa, že viac ako 90% pracovných pozícií budúcnosti bude vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností. Navyše nebude postačovať technológie vedieť používať, ale aj rozumieť ich fungovaniu a byť schopný ich spoluvytvárať.

V neposlednom rade ide aj o to vybudovať návyk objavovania a skúmania ako u pedagógov, tak aj u žiakov. Na trhu neustále pribúdajú hardvérové aj softvérové novinky, je dôležité držať s nimi krok a mať chuť ich objavovať.

 

Ďakujem Ti za rozhovor. Ak vám to dáva zmysel a poznáte učiteľa alebo učiteľku, ktorých by takýto projekt zaujímal, určite im o ňom povedzte. Prihlasovanie je otvorené do konca júna 2021 a viac informácií o programe nájdete na stránkehttps://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Martin Ďurina
Martin Ďurina
Na robime.it sa venujem tvorbe obsahu, pripravujem rozhovory, večerné školenia a anketu Čo chcú IT-čkári/ky. S bratom som založil startup Spockoffice.com, ide o #Slack-ovú Appku, ktorá rieši proces evidencie, schvaľovania a notifikácie dochádzky v malých a stredných firmách. Spolupracujem s organizáciou Aj Ty v IT na budovaní Discord komunity. Pripravujem projekt na podporu Teal-ových firiem a regenerativného myslenia.

Čítaj ďalej: