sme.itRozhovorP-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky 2

Pavol Koprda je novým riaditeľom organizácie P-Mat, má 25 rokov. Predtým sa úspešne venoval finančnému biznisu, z ktorého odišiel, lebo sa chcel venovať vzdelávaniu. P-Mat bola pre neho prvá  a jasná voľba, keďže od svojich 11-tich rokov sa zúčastňoval jej aktivít, prv ako riešiteľ, neskôr ako dobrovoľník. 

Aké máš spomienky spojené s P-Matom?

Je to už 13 rokov, za ten čas som chodil na tábory, riešil súťaže, spoznal veľa kamarátov. Ešte keď som mal 5 rokov tak sa so mnou staršia sestra hrala na školu a učila ma počítať. Bol som strašný macher, že som vedel násobiť dvojciferné čísla skôr než som išiel do školy. Keďže ma bavila matematika, rodičia ma prihlásili na matematický tábor. Išiel som tam a zažil som niečo iné ako dovtedy. Cítil som sa tam byť vo svojej komunite. Nikomu nebolo divné, že viem niečo z matematiky, boli tam ľudia podobní mne. Dávalo mi to zmysel.

Čo sa deje na takomto matematickom tábore?

Matematický tábor, to znie tak hrozne, že keď som sa z neho vrátil do školy a povedal som, že som bol na matematickom tábore, tak všetci: “hi hi ha ha, super”. Samozrejme tam boli aj prednášky z matematiky, ale boli robené úplne iným spôsobom ako v škole. Museli sme rozmýšľať a nie len počúvať. V hrách sme používali logické myslenie,  učili sa argumentovať, ale aj klasicky športovali. To všetko spolu ma zaujalo.

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky 4

Kde je tá matematika okolo nás?

Pri slove matematika si každý hneď predstaví čísla, rovnice, derivácie, integrály a podobne. Ja si myslím, že táto predstava je dosť nepresná. V skutočnosti matematiku využívame každý deň napr. keď robíme s peniazmi, alebo sa snažíme vyhodnotiť nejaké štatistiky. Okrem toho matematika rozvíja analytické, logické a kritické rozmýšľanie, čo sú zručnosti, ktoré sú na dnešnom pracovnom trhu veľmi cenné. Matematika je ale aj tam, kde ju vôbec nečakáme. Napr. v prírode sa veľmi často vyskytujú tzv. Fibonacciho čísla, čo sú čísla z postupnosti jeden, jeden, dva, tri, päť a vždycky je to súčet predošlých dvoch čísiel. Takto rastú napr. korunné lupienky kvetov, zoskupenie listov a vetvičiek a ďalšie. 

Je skutočne matematika až tak príťažlivá pre deti, čím to je?

Ja si myslím, že je to prirodzené, matematika je super v tom, že je to také bádanie, radosť objavovať veci okolo seba. Nie je to o tom, že teraz sa nauč niečo naspamäť. Ja verím, že deti sa radi učia a spoznávajú nové veci.

Matematika je skôr považovaná za obávaný predmet.

Bohužiaľ je to tak. Myslím si, že to nie je chybou matematiky, ale je to chybou nášho vzdelávacieho systému, že matematiku učíme cez vzorce a memorovanie a úplne zabúdame na to, že je to celá matematika je veľmi logická a dáva zmysel. Deti sú prirodzene zvedavé a baví ich spoznávať a objavovať nové veci. Ak sa nám podarí zmeniť spôsob výučby matematiky, tak som presvedčený o tom, že matematika bude patriť medzi obľúbené predmety. 

Ako môže rodič  zistiť, že jeho dieťa má talent v matematike?

Ťažko povedať. Ak sa dieťa často pýta otázku: prečo? a nestačí mu povedať: Takto to je a nauč sa to.” Pýta sa stále, prečo je to takto a takto? Chce sa učiť nové veci, chce sa pýtať otázky a na to je pri učení sa veľmi dôležité. Je na učiteľoch a rodičoch, aby potom dieťaťu predkladali zaujímavé úlohy, kde bude mať možnosť hľadať odpovede.

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky 6

Čo ponúka P-Mat pre deti?

V P-Mate pripravujeme pre deti rôzne súťaže, či už individuálne alebo tímové v oblasti matematiky a fyziky. Okrem toho pripravujeme tábory a víkendovky, na ktorých deti zažijú rôzne hry v prírode, pútavé prednášky, diskusie a získajú veľa nových kamarátov.

Priblíž nám vaše súťaže.

Súťaže sú jedinečné v tom, že pri riešení príkladov nám nejde iba o výsledok. Chceme vidieť celý postup ako dieťa úlohu riešilo. Zaujíma nás jeho myšlienkový pochod. My mu potom dáme individuálnu spätnú väzbu, vďaka ktorej sa dieťa naučí presne to, čo potrebuje.

A ako vyzerá celoročný program P-Matu?

Naše dve hlavné aktivity sú korešpondenčné semináre pikomat a pikofyz. Na úvod každého školského polroka dostanú deti zadania. Majú tri termíny, kedy nám pošlú svoje riešenia úloh, či už elektronický, alebo poštou. My ich opravíme, z toho vznikne výsledková listina a na konci každého pol roka pozývame najúspešnejšie deti na týždňové sústredenia. Na nich okrem matematických aktivít, spozna kamarátov s podobnými záujmami a hodnotami. Počas roka robíme aj rôzne jednodňové súťaže, matematické, alebo športové. Ide o Matboj, ktorý robíme na jeseň. Štvorčlenné tímy riešia matematické úlohy a hrajú logické hry. Ďalej je to Matx, ktorý býva v marci, je to tímová  matematická súťaž v online prostredí a Pikopretek, ktorý organizujeme v Bratislave na Železnej studienke, kde tímy bežia po trase a riešia logické úlohy. 

Ako vznikli tie názvy Pikomat, Pikofyz?

Áno, názov je možno zvláštny, ale ono to má svoju dlhú tradíciu. Pikomat znamená pionierský korešpondenčný matematický seminár a teraz beží už 37. ročník. Táto tradícia je pre nás dôležitá. Keď o nás počujú bývalí riešitelia, tak si radi zaspomínajú na tábory a súťaže a niektorí nás aj finančne podporia. Uvedomujú si ako im P-Mat v živote pomohol. Teraz sú to úspešní ľudia, ktorí pracujú v googli, či facebooku, sú top IT-čkari, ale aj na rôznych iných pozíciách.

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky 8

Do P-Matu si sa vrátil, lebo sa chceš venovať vzdelávaniu, ako?

Dnes je vzdelávací systém taký, že deti v podstate do môjho veku o ničom nerozhodujú, všetko majú nalinkované, tu seď v škole od ôsmej do tretej, 45 minút si na hodine, potom 10 minút máš pauze, kedy sa máš presunúť niekam inam… Takto žiješ celé svoje detstvo, nie si za nič zodpovedný, len choď do školy, počúvaj čo ťa učia a presne to urob, aby si mal dobré známky, potom sa dostaneš sa na vysokú školu a tam je to celé podobne. No a prídeš na pracovný trh a zrazu sloboda a nevieš čo máš robiť

A ako sa to snažíš meniť v P-Mate?

Na táboroch sa nesnažíme rozvíjať deti len v matematike, ale chceme im pomôcť vyrásť v rozhľadených mladých ľudí. Preto dávame dôraz na rozvoj ďalších zručnosti ako sú komunikácia, práca v tíme, prezentovanie vlastných názorov, argumentácia, kritické myslenie, počúvanie iných a empatia.

Tiež mi príde dôležité viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti. Dám aj príklad z nášho tábora, jedná celodenná aktivita je pripravená spôsobom, že deti si ju manažujú sami. My im necháme iba odkaz, že teraz sa ide diať toto, ale je na nich, aby sa zorganizovali, dohodli a spravili to. Samozrejme, že im to trvá dlhšie a nejde im to, lebo s tým nemali skúsenosti. A to je práve to cenné, čo im chceme dať. Zorganizovať sa nie je jednoduché. Bolo by pre nás veľmi ľahké sa pred nich postaviť ako vedúci a nakričať na nich, aby poslúchali a dať tvrdé pravidlá. Ale nebolo by to správne. Iné je vysvetliť im veci a nechať ich nech sami skúsia rozhodovať sa. Možno tie rozhodnutia nebudú dobré, ale bez toho sa to nenaučia. 

Takže toto je vízia P-Matu?

Naša dlhodobá vízia je pomôcť zmeniť vzdelávanie na Slovensku, chceme, aby každé dieťa zažívalo radosť z objavovania prírodných zákonitosti, matematiky, informatiky, fyziky. Veríme, že deti sú prirodzene zvedavé a baví ich učiť sa. Chceme ukázať, že to vôbec nie je ťažké takto vzdelávať.

Ako by podľa teba malo vyzerať vzdelávanie na školách?

Je to hlavne v prístupe k dieťaťu. Učiteľ by mal byť v pozícii moderátora debaty a deti by mali veci objavovať samé.  Mali by byť v rovnocennom vzťahu, povieme si nejaký problém a spolu hľadáme riešenie.

Dnes je trend, že čoraz menej deti chce študovať technické zameranie. Čo si o tom myslíš, čím to môže byť?

Ja si myslím, že to zlyháva na základných školách. Na stredných školách už je neskoro viesť deti k matematike, fyzike a informatike, pretože často si deti vytvoria odpor voči nim už na základnej škole.

 


Vzdelávanie týchto predmetov nemôže byť vedené spôsobom, že toto je svätá pravda a takto sa to nauč, ale práve viesť deti, aby si sami hľadali informácie, aby sa o tých veciach rozprávali, aby mohli povedať aj to zlé riešenie a vysvetlili si, prečo nedáva zmysel. Takto by ich to bavilo.

Ďakujem. Ako vyzerá tvoj tím?

Je to premenlivé, aktuálne máme 80 organizátorov a dobrovoľníkov. Tím sa kontinuálne mení, naši riešitelia sa časom stávajú organizátormi a dobrovoľníkmi, rovnako ako to bolo aj u mňa.  

Ako pracuješ s dobrovoľníkmi?

Veľa sa snažím s nimi rozprávať, počúvam ich a vnímam ich pohľady ako by oni chceli robiť veci a často ich to nechám aj vyskúšať. Aj keď to niekedy nevyjde. Sám si spomínam, že najviac som sa naučil na veciach, ktoré mi v živote nevyšli. Príde mi dôležité vytvoriť priestor pre dobrovoľníkov, kde môžu skúšať ich nápady a naučiť sa veľa na tom, ako to dopadne. Samozrejme treba mať v tom rozumnú mieru a keby išlo o niečo nebezpečné, tak k tomu pristupujem ináč. Okrem toho zapájame starších dobrovoľníkov, aby tým mladším odovzdávali skúsenosti. Tiež sa snažíme získavať rôznych lektorov, na témy, ktoré považujeme za dôležité pri rozvoji mladých ľudí. 

Asi sa to všetko nedá robiť zadarmo, ako ste financovaní?

Je to rôzne, snažíme sa to rozložiť, jednak píšem granty na nadácie a firmy. Okrem toho je to od individuálnych darcov, ktorí nás pravidelne podporujú. Pravidelnosť darov je pre nás dôležitá, keďže plánujeme s veľkým časovým predstihom. Veľkou časťou z našich príjmov sú aj 2 percentá z daní.

Dôvod prečo hľadáme darcov je, že chceme ponúkať naše aktivity za čo najpriateľnejšie ceny. Navyše máme fond na podporu riešiteľov, z ktorého dávame 60 percentnú zľavu pre deti zo sociálne slabších rodín. 

Kto sú vaši podporovatelia?

Podľa mňa sú to ľudia, ktorí veria, že matematika, informatika, fyzika sú dôležité pri vzdelávaní detí. A tiež veria, že vzdelávanie by mohlo vyzerať ináč, tak aby to deti bavilo a dávalo im zmysel. Myslím, že sú to práve takto rozmýšľajúci ľudia. Veľká časť našich podporovateľov sú naši absolventi, alebo tí, ktorí prišli do kontaktu s P-Matom a páči sa im akým spôsobom pracujeme s deťmi.

Na záver, skús dať našim čitateľom úlohu, aby sa trošku potrápili a vyskúšali aké úlohy riešia deti na  táboroch?

Skúsme, rok ma 365 dní a niekedy stretneme niekoho, kto sa narodil v tej istý deň.  Koľko ľudí by sa muselo zísť v jednej miestnosti, aby bola 50 percentná šanca, že sú v nej 2 ľudia, ktorí sa narodili v rovnaký deň? (iba v ten istý deň, nie rok)

Ďakujem Ti za rozhovor a prajem Tebe aj P-Matu nech sa Vám darí.

P-Mat, kde nikomu nie je divné, že viem niečo z matematiky 12
Pavol Koprda

Ak sa rozhodnete podporiť organizáciu P-Mat a venovať jej 2 percenta z daní. Tu nájdete všetky potrebné informácie: https://www.p-mat.sk/podpora/2percenta/

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Martin Ďurina
Martin Ďurina
Na robime.it sa venujem tvorbe obsahu, pripravujem rozhovory, večerné školenia a anketu Čo chcú IT-čkári/ky. S bratom som založil startup Spockoffice.com, ide o #Slack-ovú Appku, ktorá rieši proces evidencie, schvaľovania a notifikácie dochádzky v malých a stredných firmách. Spolupracujem s organizáciou Aj Ty v IT na budovaní Discord komunity. Pripravujem projekt na podporu Teal-ových firiem a regenerativného myslenia.

Čítaj ďalej: