BlogČo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky...

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety)

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 2
Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 14

V predchádzajúcom článku o ankete “Čo chcú IT-čkári” sme sa venovali želaniam IT-čkárov a IT-čkáriek ohľadom nastavenia práce po pandemických opatreniach. Ak ste ho ešte nečítali – klik sem.

V tejto časti sa pozrieme na motivácie IT ľudí v práci a vo firmách.

Dozviete aj:

  • Flexibilita a pružná pracovná doba v motivácii predbehla dobrý kolektív
  • Pri 41 % odchodoch z firmy hral rolu nevyhovujúci štýl manažmentu
  • Časová flexibilita veľmi motivuje až 79 % respondentov

O ankete

Kompletnú anketu vyplnilo 771 respondentov/iek s praxou v IT oblasti. 

Najčastejšími profesiami boli: IT developer (41 %), IT Tester (7 %), IT architekt (6 %), IT manažér (6 %), IT konzultant (6 %), IT SysAdmin (5 %), IT projektový manažér (4 %) a iné – napr. viacero rolí v jednej, riaditeľské a líderské pozície či IT vyučujúci atp. (8 %)

Geograficky anketa zachytila ľudí vo všetkých krajoch Slovenska (BA kraj 51 %, KE kraj 13 %, ZA kraj 10 %, TT kraj  6 %) a aj IT-čkárov v Českej Republike (5 %) a ďalších krajinách (2 %).

Anketu vyplnilo 14 % žien a 86 % mužov. Z hľadiska veku malo až 78 % opýtaných malo medzi 25 a 45 rokov. Vzdelanostne malo 79 % absolvovaný minimálne 1. stupeň vysokoškolského štúdia. 

Motivácia v práci – flexibilita je dôležitejšia ako ľudia

Preferencie respondentov v ankete “Čo chcú IT-čkári” sa počas 3 uplynulých ročníkov mierne posúvali.

Motivátorom v práci číslo 1 je atraktívny plat, rovnako ako minulý rok. Na druhú priečku sa ale dostala zaujímavá náplň práce / projekt, ktorá postúpila o 1 miesto vyššie. Top motivátorom číslo 3 sa stala flexibilita / pružná pracovná doba. Tá sa posunula nahor až o tri miesta a predbehla dobrý kolektív, dobré vedenie a možnosť technického vzdelávania. Najväčší prepad zaznamenal práve faktor dobrý nadriadený / vedenie firmy.

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 4

Čo sa týka zmien, počas “covidových” rokov sa ľudský faktor stal pre IT-čkárov a IT-čkárky menej podstatným. Keďže väčšina respondentov v čase aktuálneho prieskumu pracovala plne z domu, je pochopiteľné, že dostal menej pozornosti.

Dobrý kolektív z 1. miesta klesol až na 4. priečku v porovnaní s časom pred pandémiou. Faktor dobrý nadriadený / vedenie sa z 3 najvyšších pozícií prepadol na piate miesto. 

Hlavné motivácie ilustruje pohľad 34-ročného aplikačného administrátora, zamestnaného v Košiciach: “Najväčšou motiváciou sú jednoducho peniaze. Plat je jednoznačne najhlavnejšie kritérium spokojnosti. A tiež to, že sa každý deň naučím niečo nové, každé vyriešenie problému ci zadaného plánu vo mne vyvolá pocit zadosťučinenia, špeciálne ak sa s niečím trápim dlhšie.”  

Flexibilitu v práci si predstavuje 28-ročný IT SysAdmin, pracujúci v Nemecku, takto: “Mať flexibilný pracovný čas, a hocikedy odpracovať tých 8h denne. Na výber, kedy chcem prídem do officu a keď nie, tak pracujem z domu.”


Sú ale aj takí, ktorým kolegovia vyslovene chýbajú. Napríklad 28-ročný IT developer z Bratislavy zvažuje odchod, hoci je spokojný s ohodnotením i náplňou práce: “Uvažujem nad zmenou […] Maximálne mi chýba kolektív a práca s ľuďmi v tíme.

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 6

Demotivátory stále rovnaké 

Počas ostatných dvoch rokov sa medzi 4 najdôležitejšie demotivátory zaradili rovnaké položky. V zátvorkách uvádzame percento respondentov, ktorých faktor “veľmi demotivuje”. Najviac stále frustruje platová stagnácia (55 %). Druhú priečku obsadili neúmerné nadčasy a pracovné víkendy (50 %). Za nimi sa umiestnili konflikty na pracovisku (48 %) a spôsob riadenia tímu (43 %).

Neférovosť pri odmeňovaní je vnímaná mimoriadne citlivo. Posťažoval sa nám 33-ročný IT SysAdmin: “Asi najviac – keď firma nevie / nechce hľadať ľudí vo svojom vnútornom prostredí na obsadenie špecialistických pozícii a vždy preferuje externý recruiting […]. Je to extrémne demotivujúce, asi ako ukázať dvere napriek lojalite a schopnostiam. Ideálne ešte za vyššiu (trhovú) mzdu / odmenu. Stáva sa to ľuďom v mojom okolí opätovne zas a znova a je to HLAVNÝ dôvod odlivu skúseností a schopností z firiem.

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 8

IT Security špecialistu (35 r.) z Bratislavy zase najviac odrádza “snaha využívať mimopracovný čas ako pracovný bez predchádzajúcej dohody včas; nerešpektovanie súkromia.

Netransparentné riadenie zase mrzí 39-ročného SAP konzultantna z ČR: “Nejasná komunikace, kdy se informace o změnách ve fungování společnosti nedostanou k zaměstnancům. Neochotné sdílení informací / zkušeností / odborných znalostí mezi kolegy.” 

Popri tom ešte demotivujú početné stretnutia iniciované manažérmi, pri ktorých účastníci nepoznajú ich zmysel. “Veľa zbytočných mítingov, ktoré pre mňa nemajú žiadny prínos, a ich jediným účelom je, aby manažéri mali aspoň hmlistú predstavu aký projekt to riadia a ukázali zopár svojich excelov mysliac si, že týmto presvedčia svojich podriadených, že aj oni dačo robia,” ironicky vyjadril svoju frustráciu 44-ročný IT developer z Košíc.

Špeciálne miesto medzi demotivátormi má tiež nedostatočné hardvérové vybavenie a technické obmedzenia pri práci, ktoré znižujú efektivitu práce. 

Odchody spôsobuje manažment a plat

Väčšinou odchod z roly spôsobí spojenie 3 a viac negatívnych faktorov.

Medzi tie najprevažujúcejšie sa zaradili nevyhovujúci štýl manažmentu (41 %), po ktorom nasleduje platová stagnácia (35 %). Top trojicu dôvodov rozlúčenia sa s firmou uzatvára veľmi zaujímavá ponuka od nového zamestnávateľa (32 %). Za nimi nasleduje odborná stagnácia (31 %) a novšie/lepšie technológie v inej firme (21 %).

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 10

Ako si IT-čkári a IT-čkárky predstavujú nevyhovujúci spôsob riadenia? Popísala ho 41-ročná IT manažérka z Bratislavy: “tlak na krátkodobé a osobné ciele na úkor tímu a dlhodobých cieľov. Nezáujem manažmentu o prácu a potreby zamestnancov a zákazníkov.

Nevhodný štýl riadenia firmy vie vyhnať veľké množstvo ľudí. Dramatický rozklad tímu zažil skúsený Network Administrátor z Trnavského kraja: “Nemal som už kam rásť, odborne a ani platovo. […] Za jeden a pol roka odišlo 50 % kolegov z IT. V rovnakom čase ako ja odišiel po 17 rokoch aj IT manager. Už sme nemali síl lepiť celé IT na kolene. Po mne ešte do roka odišli ďalší a z pôvodného 20-členného tímu ostali traja ľudia.

IT-čkári/ky si vážia svoj čas. Toto boli hlavné faktory, prečo mladý IT SysAdmin prijal prácu v Nemecku: “Nad rámec dovolenky – 30 dní, platové ohodnotenie a rešpektovanie 8 hodín denne pracovného času, žiadny overtime, voľné víkendy, nižší stres.

Pri odchodoch zohral úlohu aj COVID-19 a s ním spôsobené obmedzenia. Mnohé rodiny s deťmi to mali extrémne náročné. Podobne, ako táto IT testeka z Košického kraja: “Choroba opatrenia zo strany vlády ma pripravili ako matku s dieťaťom o prácu kvôli OČR a nemožnosti pracovať z domu.”

Benefity? Flexibilita a odmeny

Čo sa týka atraktívnych benefitov, tento rok vedie rebríček časová flexibilita, ktorá veľmi motivuje až 79 % respondentov. Na druhej priečke sa nachádza 13. plat, ktorý silne motivuje 63 % ľudí. Top trojicu uzatvára home office, ktorý je veľkým motivátorom pre 62 % ITčkárov a ITčkáriek. Možnosť technického vzdelávania sa z 1. miesta za ostatný rok prepadla až na 4. priečku a získala 59 % hlasov. Top päťku uzatvárajú dni voľna nad rámec zákona. Sú veľmi motivujúce pre 58 % opýtaných.

Čo chcú IT-čkári od firiem: Dobrý plat, odchádzajú kvôli zlým šéfom. (Výsledky ankety) 12

Medzi top päťkou nenájdete typické HR benefity, ktoré sú časté v ponukách veľkých firiem. V nadpriemerných platových reláciách, v ktorých sa pohybuje IT sektor na Slovensku si benefity často ľudia vedia zabezpečiť sami. Preto pri rozhodovaní o práci nemajú až také silnú váhu. “Vyšší plat má u mňa vyššiu váhu ako benefity,” potvrdil nám IT tester z Prešovského kraja.

Nízky význam pripisovaný benefitom platí osobitne pre kontraktorov. Veľmi jasne to popísal IT architekt (39r.) z Bratislavy: “pracujem ako kontraktor na vlastnú s.r.o. […] aktuálne sú vlastne všetky projektom poskytované “benefity” zohľadnené v mojom daily rate. Oveľa väčší význam pre mňa majú benefity ktoré si viem zabezpečiť sám: optimalizácia daňových nákladov typu DPH, majetok na firmu, a pod.”

Viac ako množstvo benefitov zaváži kvalitné vedenie, extra odmeny za výborné výsledky a dobré hardvérové vybavenie. Programátor z Banskobystrického kraja (47r.) má v prioritách jasno: “benefit poteší ale zlý projekt, prípadne nekompetentný manažment zostane nekompetentným manažmentom, nezávisle na free fruits.

Miesto kafeteria benefitov uľahčite prácu

Podobne ako minulý rok najmenej atraktívnymi benefitmi sú voľne použiteľné kupóny (kafetéria / flexipasy), ktoré motivujú len 11% respondentov. Za nimi skončil mobil aj na súkromné účely (6%) a možnosť mať na pracovisku domáce zviera (5%).

Naopak, medzi často spomínané plusy, ktoré by respondentov potešili, patria veľmi praktické opatrenia, ktoré nahrávajú i pracovnej produktivite. Jedná sa najmä o zníženie byrokratickej záťaže vo forme komplikovaného vypĺňania dochádzky či iných výkazov. A tiež možnosť navoliť si priaznivé prostredie na prácu vrátane hardvéru. IT konzultant z BA kraja by spomedzi benefitov najviac ocenil: “1. Voľnosť pri výbere pracovných prostriedkov (notebook, telefón, auto) – lepší je mesačný a ročný príspevok na nákup a prevádzku. 2. Ergonomické pracovisko.” 

K ergonómii pracoviska patrí i možnosť pracovať v tichej miestnosti bez vyrušení. Pomohlo by to sústredeniu na prácu i ochrane zdravia na pracovisku. Predpokladáme, že by táto možnosť nahrala i záujmu pracovať viac z firemných priestorov.

Žiaľ, ešte stále mnohým chýba adekvátne vybavenie na prácu z domova. Napríklad tento IT developer pracujúci pre Americkú firmu z Košického kraja by ocenil aspoň čiastočne preplatené: “kvalitné vybavenie domácej kancelárie – stolička, standing desk, monitor.” Naskytuje sa otázka, ako sa o svojich ľudí v rámci dvoch rokov pandemických opatrení zaujímali ich zamestnávatelia?

Ak by ste chceli nalákať viac žien do vašej spoločnosti, zvážte i firmou podporované jasle či škôlku. Veríme, že za ďalších rodičov hovorí IT testerka dochádzajúca za prácou do Bratislavy: “[firemná škôlka] by bola pre mna TOPKA – je to niečo, čo by pre mňa znamenalo – menšie finančné náklady, väčší výkon a vyššiu psychickú odolnosť v práci, keďže by nebol v pozadí prítomný stres, súvisiaci s: nestíham do práce, lebo škôlka, nestíham do škôlky lebo práca…

Celkovo medzi motivátormi a žiadanými benefitmi vnímame silný dôraz na racionálne využívanie času a energie ITčkárov a ITčkáriek. Flexibilita času aj miesta práce tu s nami po pandémii zostane vo veľkej miere. Firmy, ktoré budú veľmi efektívne v nakladaní s časom ľudí to budú mať s hľadaním a udržaním si kvalitných ITčkárov a ITčkáriek ľahšie. Držíme vám palce!

Prečítajte si aj predchádzajúci článok – Čo chcú IT-čkári v novom normále? (Výsledky ankety)


 

O ankete

Štvrtého ročníka „Čo chcú IT-čkári”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 771 ľudí pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2021 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako IT-čkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

CHCEM NÁJSŤ SUPER PRÁCU

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Pozri si infografiku so všetkými dátami z druhej časti.

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na ti.emibor@atekna

Viac o ankete a výsledky predošlých ročníkov: Čo chcú IT-čkári?

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit | LinkedIn skupina len pre IT-čkárov

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť. 

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Redakcia robime.it
robime.ithttps://robime.it
Som admin portálu robime.it. Mám rád svoju prácu. Som tu preto, aby som Vám pomohol zodpovedať Vaše otázky k robime.it.

Čítaj ďalej: