ja.som.itStartupAskalot: miesto, kde sa môžeš pýtať

Askalot: miesto, kde sa môžeš pýtať

image01Proces vzdelávania dostal s príchodom hromadných otvorených online kurzov (angl. Massive Open Online Courses, MOOCs) nový rozmer. Tento nový trend však priniesol aj nové výzvy a úskalia. Výsledkom našej práce je vytvorenie inovatívneho nástroja Askalot pre komunikáciu v rámci online kurzov, ktorý má potenciál zlepšiť kvalitu a komfort používateľov v MOOC systémoch.

Doména

S rozšírenou dostupnosťou internetu sa objavili nové možnosti ako získať nové vedomosti. V posledných rokoch sa do popredia dostali služby poskytujúce MOOC kurzy, ktoré organizujú svetové univerzity. Hlavnými výhodami takýchto kurzov je ich otvorenosť – každý sa môže bezplatne prihlásiť, a online dostupnosť – obsah je dostupný cez webové prehliadače. Jednou z popredných služieb, ktoré poskytujú takéto kurzy je systém edX (https://www.edx.org/), na ktorý je zameraný náš projekt Askalot .

Problém

Popularita MOOC kurzov spôsobuje, že v jednom kurze býva zapísaných niekoľko tisíc používateľov, čím sa stráca možnosť individuálneho prístupu inštruktorov kurzov k jednotlivým študentom. Komunikácia v kurzoch je väčšinou riešená prostredníctvom jednoduchých diskusných fór, ktoré sú štandardnou súčasťou každého kurzu. Študenti môžu využívať tieto fóra na predstavenie sa, diskusiu k preberanému materiálu, objasňovanie si nejasností, či pýtanie sa iných otázok ohľadom kurzu. Súčasne dostupné fóra sú však pomerne neprehľadné, neponúkajú dobrú organizáciu obsahu, štruktúrovanosť do formy otázka-odpovede je slabá, čo takmer znemožňuje sledovanie niektorej časti diskusie a okrem toho používateľom ponúkajú obmedzenú funkcionalitu.image02

Riešenie

Naše riešenie je výsledkom spolupráce s odborníkmi z Harvardskej univerzity. Projekt obsahovo nadväzuje na úspešný projekt z akademického roku 2013/2014, v ktorom vznikol systém pre odpovedanie na otázky v komunitách Askalot (angl. Community Question Answering, CQA) prispôsobený pre prostredie vzdelávania. Medzi populárne CQA systémy patria Yahoo! Answers (https://answers.yahoo.com/) a StackOverflow (http://stackoverflow.com/). Askalot obsahuje základnú funkcionalitu CQA systémov, no navyše ponúka podporné nástroje pre vzdelávací proces. CQA systémy na otvorenom webe sa prirodzene vyvinuli z diskusných fór ako miesto pre otázky, ktoré nie je možné zodpovedať použitím webových vyhľadávačov z dôvodu ich veľkej komplexnosti alebo špecifickosti. Využitie CQA systému namiesto diskusného fóra v MOOC kurzoch sa aj preto javí ako prirodzený krok.

Integrácia Askalotu do edX

Cieľom našej práce bolo integrovať fakultný CQA systém Askalot do obsahu kurzov v systéme edX. Túto úlohu sme vyriešili v niekoľkých krokoch. Na začiatku sme upravili existujúcu architektúru oddelením spoločnej funkcionality do jadra aplikácie a špecifickej funkcionality do samostatných komponentov pre univerzitnú a MOOC verziu systému. Pre zabezpčenie komunikácie so systémom edX sme využili štandard Learning Tool Provider, ktorý nám poskytuje možnosti aj pre ďalšie rozširovanie aplikácie. Po vyriešení týchto hlavných výziev sme sa venovali rozširovaniu funkcionality Askalotu, napríklad vo forme organizácie obsahu do hierarchických kategórií.

 

Výhody použitia Askalotu namiesto súčasných diskusných fór:

  • Askalot je CQA systém so širokou funkcionalitou.

  • Askalot bol navrhnutý pre oblasť vzdelávania a obsahuje na to príslušné podporné nástroje (napr. hodnotenie otázok učiteľmi, zvýrazňovanie odpovedí učiteľov).

  • Askalot pomáha udržiavať diskusiu prehľadnú a štruktúrovanú, takže poskytnuté informácie sa časom nestratia.

  • Naše riešenie integrácie Askalotu poskytuje pohodlný používateľský zážitok.

Prednosti nášho riešenia:

  • flexibilný návrh architektúry aplikácie umožňujúci nasadenia vo viacerých prostrediach (univerzita, online kurzy MOOC),

  • integrácia systému do edX rozhrania aj do obsahu kurzov,

  • automatická autentifikácia a registrácia používateľa,

  • oddelenie diskusií pre jednotlivé kurzy,

  • organizácia obsahu do flexibilnej hierarchickej štruktúry kategórií.

Budúcnosť

Momentálne oslovujeme inštruktorov, ktorí by chceli využiť Askalot na svojich kurzoch. Dlhodobé plány pre výsledok našej práce je pokračovanie v nadviazanej spolupráci s výskumníkmi z Harvardovej univerzity, ktorí plánujú využívať Askalot na vykonávanie experimentov. Zároveň pracujeme na nasadení Askalotu na univerzite v Lugane.

Kto sme

Náš tím AskEd pozostáva zo šiestich študentov pod vedením Ing. Ivana Srbu, ktorými sú Martin Černák, Eva Hnilicová, Adrián Huňa, Filip Jandura, Ladislav Gallay a Tibor Žuffa.

image03

Kontakt:  [email protected] alebo [email protected]
Tímová stránka: http://askalotcqa.github.io/teamasked/
Askalot demo: https://askalot.fiit.stuba.sk/demo

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

TP Cup
TP Cuphttp://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/index.html
Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia FIIT v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

Čítaj ďalej: