Čo sa naučíme dnes, už je zajtra zastaralé

Kovacikova_Kristina
Kristína Kováčiková, po ukončení Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na UK (2008) začala v roku 2009 svoju kariéru v spoločnosti IBM Slovensko, kde pracuje dodnes ako Senior CRM konzultant. Zameriava sa na riadenie delivery a consulting, co zahŕňa implementáciu, údržbu a integráciu CRM systémov...

Vždy bolo treba dokázať, že medzi programátormi nie som omylom

Janickova_Marta
Marta Janíčková. Pochádzam z Tatranskej Lomnice. Posledných 7 rokov žijem v Bratislave. V súčasnosti som v prvom rade mama ročnej dcérky. No pred niečo vyše rokom som pracovala v slovenskej firme Seges na pozícii Java Developer. Svoj voľný čas som rada trávila pri počítači, športom,...

Vediem tím, ktorý tvorí 150 ľudí rôzneho technologického zamerania, skúseností a seniority

Ondrejkova_Sona
Soňa Ondrejková. Riadim globálne centrum, ktoré je dodávateľom aplikačných riešení a podpory pre zákazníkov nielen na Slovensku ale v celom regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Vediem tím, ktorý tvorí 150 ľudí rôzneho technologického zamerania, skúseností a seniority. V HP pracujem od februára 2005 keď som nastúpila do Globálneho delivery...

Počítač sa zapína ako práčka

Veronika Polakova
Veronika Poláková po absolvovaní PHF EU v Košiciach (2001) začala pracovať pre firmu DELTA E.S. (neskôr NESS) ako konzultant. Pracovala na desiatkach implementačných a maintenance projektov (riešenia pre finančný controlling, nákladový a ziskový controlling, plánovanie a budgeting, reporting, business intelligence). Momentálne pôsobí v spoločnosti Accenture,...

Dievčatá by mohli naprogramovať výlet Barbie

Svetlana Margetova
Svetlana Margetová. Venujem sa najmä programovaniu v Pythone. S kamarátmi sme spolu založili Waterfall, kde vyvíjame webové stránky, aplikácie a naše projekty. Som aktívnym členom startupovej komunity, mám rada nové nápady a technológie a snažím sa rozšíriť ich medzi širšiu komunitu programátorov. Taktiež pracujem a...

Nemusím volať kamarátovi, keď chcem preinštalovať počítač

Krnacova_Zuzana
Zuzana Krnáčová pracuje v spoločnosti Microsoft ako Account Technology Strategist. Študuje na Fakulte informatiky informačných technológií na odbore Počítačové a komunikačné systémy a siete. Vo voľnom čase sa venuje detskému dizajnovému nábytku villo.in.Čo vlastne v IT robíte? Viete programovať? Aké technológie ovládate? Kedy a kde ste s IT začali? Pracujem...

Informatika nikomu šikovnému neublíži, ba naopak

Maria Bielikova
Mária Bieliková je profesorka na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia na tej istej univerzite v odbore Elektronické počítače (1989) začala pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg na Katedre počítačov a výpočtovej techniky (vtedy Elektrotechnická fakulta). Popri tom...

70te roky – na čo slúžili prvé počítače na Slovensku

Lubica Navratilova
Ľubica Navrátilová, prom. mat., v r. 1969 vyštudovala numerickú matematiku a matematickú štatistiku na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Po ukončení štúdia pracovala ako programátor vo Výpočtovom laboratóriu Slovenskej plánovacej komisie, následne ako vedúca oddelenia analýz a projektovania a vedúca databázového centra v Ústave aplikovanej kybernetiky. Po roku 1992 pracovala...

Spoznajte stredoškolákov – programátorov

Pred dvoma rokmi, keď som založila Zendframework.sk skupinu, som sa zoznámila s dvoma mladými programátormi, ktorí ma neskôr naučili mnoho nových programátorských techník a metód vývoja. Rada by som o nich napísala viac, lebo mňa samú často krát motivuje ich práca a úsilie, a...

otvorenesudy.sk z pohľadu IT

Prednedávnom prebehla v tlači informácia o dvoch mladých študentoch, ktorí v rámci projektu otvorenesudy.sk sprístupnili na jednom mieste dáta, ktoré umožňujú sledovať prácu slovenských súdov a sudcov. Autori projektu Samo Molnár a Pavol Zbell nám poskytli krátky rozhovor. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie k projektu, napíšte nám svoje otázky...

Študent Žilinskej univerzity Matej Isteník vyhral medzinárodný turnaj StarCraft

Matej Istenik
Začiatkom roka sa na Katedre Aplikovanej Informatiky FMFI, Univerzity Komenského konalo finále druhého ročníka medzinárodného turnaja umelých inteligencií v strategickej hre StarCraft pod názvom SSCAI. Myšlienka je jednoduchá: Súťažiaci naprogramujú svojich UI agentov (botov) v Jave alebo C++ a nechajú ich hrať proti sebe o...

Je IT zápas muži vs. ženy?

Alena Kanabová po absolvovaní zahraničného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (1997) začala pracovať pre Andersen Consulting (neskôr Accenture), kde pracuje dodnes ako senior manažér. Podieľala sa ako konzultant alebo manažér na rôznych projektoch systémovej integrácie (implementácie integrovaných ekonomických systémov, fakturačných a CRM systémov) v...

IT očami ženy – personalistky

Denisa Očenášová Moravská, vyštudovala personálny manažment na EU Bratislava. Od roku 1998 sa venuje ľudským zdrojom, začínala ako asistentka ľudských zdrojov v Andersen Consulting, neskôr pôsobila ako manažérka pre ľudské zdroje v Komerční banke BA. Takmer 10 rokov pracovala u systémového integrátora Soitron ako riaditeľka pre ľudské...

Môže žena – lekár pracovať v IT?

MUDr. Helga Kajanová absolvovala LF UK v Bratislave (1989). Po lekárskej praxi  v Nemocnici s poliklinikou v Ružinove, pracovala 13 rokov ako revízny lekár a manažér v zdravotných poisťovniach (Apollo, Dovera) a súkromných zdravotných zariadeniach. Od roku 2008 pracuje v oblasti IT (CSC, Ness) ako...