Blog Slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie

Slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie

Slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie na národnej úrovni a povzbudzuje slovenské firmy na rýchlejšie zavádzanie inovácií a prepojenie s akadémiou

Vo svete prebieha digitálna transformácia priemyslu a podnikania a Slovensko by sa malo sústrediť na maximalizáciu jej možných prínosov pre našu krajinu. Digitalizácia sa týka takmer každého aspektu života a má potenciál stať sa v najbližších rokoch hlavným akcelerátorom rastu domácej a svetovej ekonomiky. Zakladajúci členovia platformy Slovak.AI dnes na pôde Slovenskej akadémie vied predstavili praktický manuál pre firmy, ako zavádzať umelú inteligenciu. Predstavili tiež víziu, ako dostať Slovensko na mapu Európy v umelej inteligencii vytvorením inštitútu ako referencie excelencie v umelej inteligencii pre Slovensko, Európu a svet. Novej vláde Slovenskej republiky 2020+ adresujú strategické odporúčania, ktoré hovoria o nevyhnutných reformách a opatreniach, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier excelencie.

Slovensko potrebuje podporu inovácií z najvyššej úrovne

Analýza súčasného stavu slovenského výskumu v oblasti umelej inteligencie poukazuje na malé výskumné kapacity, roztrieštenosť národných výskumných kapacít a nízke financovanie.

Investori vnímajú Slovensko ako krajinu s inovačným potenciálom, kde je možné zostaviť kvalitné pracovné a výskumné tímy, ktoré im pomôžu vyvíjať, testovať a nasadzovať prvky umelej inteligencie do riešení využívaných v globálnych prevádzkach. Avšak zo strany štátnych orgánov im chýba jasný politický záväzok, že Slovensko má záujem a ambíciu chopiť sa príležitosti stať sa v oblasti umelej inteligencie strategickejším hráčom v regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku a člen správnej rady slovak.AI

Slovensko sa musí stať aktívnym hráčom pri budovaní centier excelencie v oblasti umelej inteligencie na európskej úrovni

Európska komisia v rámci výzvy na podporu sietí centier excelencie plánuje preinvestovať 50 miliónov EUR z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020. Aby Slovensko bolo úspešné, musí najprv posilniť excelenciu na národnej úrovni vybudovaním inštitútu pre umelú inteligenciu. Súčasný systém nepodporuje národnú a medzinárodnú spoluprácu medzi výskumnými tímami a prirodzene rezultuje do nízkej rozpoznateľnosti slovenského výskumu v oblasti umelej inteligencie v zahraničí. „Potrebujeme vytvoriť fungujúci a rešpektovaný inštitút, ktorý by cez kvalitný výskum a najmodernejšie technológie realizované prepojením organizácií a výskumných tímov prinášal ľuďom na Slovensku potrebné inovácie v zdravotníctve, školstve, doprave, verejnej správe, priemysle a v ďalších oblastiach nevyhnutných na posilňovanie konkurencieschopnosti Slovenska,“ vysvetľuje Mária Bieliková, predsedníčka správnej rady slovak.AI.

Slovensko potrebuje vzdelávať a lákať talenty so zručnosťami pre inovácie

Zástupcovia Slovak.AI upozorňujú aj na nedostatočný systém vzdelávania, ktorý potrebuje zásadnú reformu, pretože neprodukuje dostatok kvalitných pracovníkov pre potreby tvorby inovácií a nasadzovania umelej inteligencie. “Potrebujeme sa zamerať na vzdelávanie kvalitných odborníkov so zručnosťami pre súčasné výzvy, aby sa zo Slovenska vytvorilo regionálne centrum, kde sa koncentrujú talenty. Ak si položíme otázku, či dnes majú firmy k dispozícii ľudí, ktorých by mohli alokovať na kreovanie a vývoj nových riešení a na implementáciu existujúcich inovácií v oblasti umelej inteligencie, odpoveď znie, že len v minimálnom množstve,“ hovorí Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a podpredseda správnej rady slovak.AI.

Slovensko musí zintenzívniť nasadzovanie umelej inteligencie vo firmách

Slovenské firmy musia v záujme svojej budúcej prosperity viac vyvíjať a nasadzovať umelú inteligenciu do svojich procesov, produktov a služieb. Analýza súčasného stavu nasadzovania umelej inteligencie na Slovensku odhalila množstvo nedostatkov, ale aj nevyužitého potenciálu. Praktický manuál pre firmy by im mal pomôcť.

Každá firma je špecifická, rovnako aj nasadzovanie umelej inteligencie bude v každom prípade iné. Manuál predstavuje súhrn princípov, ktoré platia pre rozličné oblasti, kde môže byť umelá inteligencia prínosom. Opisuje technológie, ktoré sú na Slovensku v tejto chvíli k dispozícii a firmy ich môžu hneď pretaviť do konkurenčnej výhody. Popri okamžitých riešeniach manuál tiež načrtáva oblasti s najväčším strednodobým, alebo až strategickým potenciálom na vývoj, výskum a aplikáciu riešení AI v slovenských pomeroch. ” hovorí Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska.

Zakladajúci členovia platformy Slovak.AI – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska predstavili dva strategické dokumenty, na tvorbe ktorých sa spolupodieľali. Obe štúdie vrátane prieskumu boli vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII):

  • Analýza a návrh zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu (stiahnuť TU)
  • Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie. (stiahnuť TU)

Štúdie prezentujú aj Prieskum o umelej inteligencii na Slovensku, ktorý vytvorilo slovak.AI a STU pod záštitou UPVII. (stiahnuť TU)

Budovanie ekosystému umelej inteligencie na Slovensku môže dobre fungovať, len ak bude založené na spoločnej dôvere a aktívnej participácii všetkých relevantných strán. Nevyhnutným v tomto procese je prínos akademickej obce, zástupcov podnikateľského sektora ako aj širšej občianskej spoločnosti. Z pozície štátu musíme tieto snahy dopĺňať kreovaním vyvážených podmienok pre rast tohto ekosystému, politickou podporou ako aj odstraňovaním rôznych administratívnych bariér. Osobne verím, že vyhotovením oboch diel sa nám podarilo prispieť k budovaniu prospešného a konkurencieschopného Slovenska,“ uviedol Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Senior SAP XI/PI/PO Konzultant

Základné informáciePozícia: Senior SAP XI/PI/PO Konzultant Pracovný pomer:  TPP, Živnosť Miesto práce: 95% Homeoffice - 5% on-site - Bratislava/nemecko Plat: od 2500...

Junior/Senior SAP ABAP Developer

Základné informáciePozícia: Junior/Senior SAP ABAP Developer/Konzultant Pracovný pomer:  TPP, Kontrakt Miesto práce: 95% Homeoffice - 5% On-site - Bratislava/Nemecko Plat: Junior od 1.000...

Senior SAP Basis Consultant / 95% Home-Office – 5% on-site

Základné informáciePozícia: SAP Basis Consultant Pracovný pomer:  TPP, Živnosť Miesto práce: 95% Home-Office - 5% on-site Btaislava/Nemecko Plat: od 2.800+ EUR/Brutto/mesačne Jazyk: Nemecký...

DBA Admin / 95% Home-Office – 5% on-site

Základné informáciePozícia: DBA Admin Pracovný pomer:  TPP, Živnosť Miesto práce: 95% Home-Office - 5% on-site - Bratislava/Nemecko Plat: od 2400 - 4000+...

Java Developer / Energerické odvetie / Košice

PRÁCA Pozícia: Java developer Pracovný pomer: TPP, Kontrakt Miesto práce: Košice, on-site Plat: Medior od 1.500 EUR Senior od 2.200 EUR FIRMA Odvetvie: Energetika Tím: 3-5 ľudí Firma: 70-80...

Jurior/Senior CRM ABAP Developer

Základné informáciePozícia:  CRM ABAP Developer Pracovný pomer:  TPP Miesto práce: Bratislava Plat: od 2000+ EUR/mesačneČo by si mal vedieť:aspoň 3-ročné skúsenosti...

SCCM Specialist

Základné informáciePozícia: SCCM Specialist Pracovný pomer:  TPP, Živnosť Miesto práce: 95% Home-Office - 5% on-site Bratislava/Nemecko Plat: Medior od 2400+ EUR/Brutto/mesačne Senior od 4000+...

Slovensko.digital: Rezort kultúry podľa ÚVO nepostupoval v súlade so zákonom

slovensko.digitalÚrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu dodatkov zmluvy na telekomunikačné služby, ktoré...

Scratch Match 2020 priviedol k záujmu o IT ďalšie nádejné programátorky

Vo štvrtok 28. mája 2020 porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2020 už po štvrtý raz ocenila nádejné...

Čítaj ďalej:

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.