poznáme.itProgramovaniePrvý program v Jave

Prvý program v Jave

Program ako sme si povedali v predchádzajúcom článku – píšeme do textových súborov. V našom prípade sú to súbory s koncovkou .java.

Vo vývojovom prostredí (budem používať IntelliJ IDEA) si vytvoríme nový projekt. Z menu klikni na Create New Project.

Prvý program v Jave 2

Verzia tvojho programu sa môže líšiť. V ďalšom kroku z ľavého menu vyber Java. To označíš, že chceš vytvoriť Java projekt. Vyberieš si na vrhu SDK verziu  a stlač Next.

Ak ešte nemáš nastavenú verziu SDK, tak stlačíš New … a nájdeš priečinok kde máš nainštalované java jdk. JDK a SDk ber skoro ako synonymum aj keď to nie je úplne tak. Ak ťa to zaujíma vyhľadaj si rozdiel medzi JDK a SDK na internete.

Prvý program v Jave 4

V ďalšom kroku zaškrtneš Creat project from template a označíš Java Hello World. Týmto krokom sa nám vytvorí projekt, ktorý bude niečo obsahovať – inak by sme mali prázdny projekt. Klikneš Next.

Prvý program v Jave 6

Teraz ako prvý krok vyber umiestnenie projektu. Odporúčam vytvoriť si jeden priečinok pre všetky projekty. Potom vytvoriť priečinok pre tento projekt.

Prvý program v Jave 8

Potom stlač Finish.

Prvý program v Jave 10

V tomto kroku sa vytvorí projekt. Poďme sa pozrieť, čo obsahuje.

Vľavo máme vertikálne záložky. Jedna z nich je Project. V tejto záložke sa nám zobrazujú súbory z projektu. Vedľa súborov je otvorené okno Main.java. Toto je prvý program, ktorý sa nám vytvoril za nás. Main.java je súbor, ktorý sa nachádza v src priečinku. Ak tento súbor nemáš otvorený, tak ho vieš otvoriť ak na neho dvakrát klikneš myšou.

Prvý program v Jave 12

Tento priečinok src je odvodený od slova source – teda zdroj. Predstav si internetový prehliadač. Je to program a niekto ho naprogramoval. A ten kód sa nazýva zdrojový kód. Preto aj my budeme písať zdrojové kódy do priečinku src. Ostatné súbory a priečinky, ktoré máme v projekte nás momentálne nezaujímajú.

Src priečinok je špeciálne označený modrou farbou – toto je záležitosť vývojového prostredia, ktorý tento priečinok označil ako koreň – root – začiatok pre všetky zdrojové kódy. Jednoduchšie povedané, IDEa (vývojové prostredie) vie, že v tomto priečinku sa budú nachádzať zdrojové kódy.

Súbor Main.java obsahuje náš prvý kód. Tento kód má na starosti vypísanie textu.  Kde sa to vypíše, alebo, čo je obsahom súboru, to si povieme za chvíľu. Teraz si skúsme tento program spustiť. Keďže sa v tomto súbore nachádza špeciálny kód public static void main …., máme možnosť spustiť tento súbor. Inak by nebolo možné spustiť ho priamo. Spúšťač, by nevedel, čo má spustiť – teraz to vie, lebo v súbore máme kód public static void main.

Máme niekoľko možností ako spustiť program. Stlačením zelených šípok.

Prvý program v Jave 14

Alebo z menu, ktoré sa nám objaví ak niekde v okne súboru Main.java stlačíš pravé tlačidlo myši a tam nájdeš Run Main.

Alebo z horného menu vyberieš Run -> Run Main.

Prvý program v Jave 16

Main je názov súboru Main.java

Ak spustíš program, tak sa stane to, že sa ti otvorí terminál (príkazový riadok) a do neho sa vypíše text Hello World!

Ak si teraz pozrieš kód, zistíš, že presne tento text je napísaný aj v Main.java. Presnejšie je tam napísaný príkaz:

System.out.println("Hello World!");

Text je obalený v úvodzovkách, ktoré ohraničujú text – takto sa označuje text, alebo presnejšie String. Tento String je v zátvorkách, ktoré priliehajú k println.

println("Hello World!")

Text je využitý metódou println. Metóda slúži na vykonávanie ďalších príkazov. Metódy sa píšu malými písmenami.

V rýchlosti povedané: v System máme out. V out je potom metóda println, ktorá vypíše text na konzolu.

Pomocou bodky sa snažím pristúpiť do vnútra toho za čím píšem bodku. Teda System a bodka vravím, že v System k niečomu pristupujem. K čomu pristupujem? V našom prípade pristupujem k out. V out potom pomocou bodky pristupujem k metóde println. Do metódy println vložím text Hello World! a ten sa vypíše na konzolu.

Z čoho sa skladá java program?

Základom každého java programu je trieda – po anglicky class. Ak sa na triedu pozriem programátorsky, tak je to obaľovač pre náš kód. V našom kóde tento obaľovač predstavuje túto časť:

public class Main {

}

Public je označenie prístupu – public – verejné. Dôležité je slovo class s malými písmenami. Za tým nasleduje názov pre našu triedu. Názov budeme mať ten istý ako názov súboru – Main. Potom nasledujú kučeravé zátvorky. Najprv otváracia zátvorka { potom nasleduje všetko, čo chceme obaliť do triedy a nakoniec to uzatvoríme zatváracou kučeravou zátvorkou }.

Máme aj druhý pohľad a tým je pohľad z hľadiska objektovo orientovaného programovania, ale k tomu sa ešte dostanem nižšie. Teraz uvažujem, že je to obaľovač kódu.

Jeden program musí obsahovať minimálne jednu triedu ale môže mať aj viac tried. Táto trieda je napísaná v súbore. Takže tu máme dve vrstvy.

Úplne najvyššie je súbor do ktorého zapisujeme. V našom jednoduchom programe je to súbor Main.java. V tomto súbore musí byť minimálne jedna trieda (najbežnejší prípad) ale môže obsahovať aj viac tried. Viac tried v jenom súbore je možné ale nerobte to.

Zatiaľ sme dospeli k tomuto: máme súbor Main.java v ktorom je zapísaná trieda Main.

Prvý program v Jave 18

Trieda môže obsahovať nula a viac metód a nula a viac globálnych premenných. Zatiaľ cháp metódy ako ďalšie menšie obaľovače kódu a globálne premenné cháp ako miesto pre uchovanie informácii (dát). Globálne premenné môžu byť použité v celej triede vo všetkých metódach. Existujú aj lokálne premenné a tie sa píšu v metódach a sú prístupne len v metóde, v ktorej sa nachádzajú.

Zopakujme si. V triede môže byť 0 až x metód. V nasledujúcom príklade máme v triede dve metódy:

Prvý program v Jave 20

Prvá metóda je nám známa a druhú metódu som jednoducho nazval method. Metóda má názov – písané malými písmenami. Za názvom nasledujú jednoduché zátvorky. Do týchto zátvoriek môžeme napísať 0 až x parametrov. To si vysvetlíme keď budeme preberať metódy. Každá metóda musí signalizovať, čo sa očakáva na konci, čo metóda na konci vráti – ak napíšem void, tak očakávam, že metóda nič nevracia. Čo znamená vracať niečo, alebo ako zavolám metódu, to si vysvetlíme neskôr.

Ďalej sme si vraveli, že každá trieda môže obsahovať 0 až x globálnych premenných.

Prvý program v Jave 22

Ako to má byť napísané? Každá premenná musí mať názov. V príklade je názov name a age. Každá premenná musí mať typ – čo je to zač? aký druh dát uchováva? Premenná name je typu String – čo je text a premenná age je typu int, čo je číslo. Bližšie sa tomu budeme venovať v kapitole o premenných.

Prvá premenná je ihneď ukončená bodkočiarkou ; – tento znak ukončuje kód – presnejšie jeden príkaz – jeden výraz – v angličtine expression. Výraz môže byť napríklad a + b, alebo 10 + 15 alebo niečo iné. K tomuto sa tiež ešte dostaneme. Teraz si zapamätaj, že takýto kód ukončíš pomocou bodkočiarky. Metódy a triedy si ukončil pomocou kučeravej zátvorky }.

V príklade som napísal premennú name typu String a nič viac. Druhá premenná má názov age je typu int ale ešte som pomocou rovná sa prideliť tejto premennej hodnotu a celé som to ukončil bodkočiarkou.

Dúfam, že teraz si pochopil, čo obsahuje súbor s java kódom a ako sa navzájom jednotlivé súčasti uzatvárajú / obaľujú.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Jaroslav Beňo
Jaroslav Beňohttp://www.jaroslavbeno.sk
Rád sa zdieľam s ľuďmi. Robím videá na YouTube. Sú o programovaní, o Bohu, o jednoduchých návodoch.

Čítaj ďalej: