ja.som.itPodnikaniePríjmy na účte PayPal resp. na virtuálnych účtoch: zdaňuje ich vôbec SZČO?

Príjmy na účte PayPal resp. na virtuálnych účtoch: zdaňuje ich vôbec SZČO?

finances-675x320

Inkasovať peniaze za predaj svojich produktov na účet PayPal je dnes už bežné – okrem iného je to pomerne rýchle a komfortné, klient môže dostať kúpený produkt okamžite. PayPal – a iné podobné platobné služby, napr. Skrill (predtým Moneybookers) – však majú v slovenskom legislatívnom prostredí akési zvláštne postavenie. Nepovažujú sa napr. za bankové účty či akosi komplikovane sa účtujú v podvojnom účtovníctve – viac som skúsil v starších článkov FAQ ohľadne PayPal: daň z príjmov, výpisy, účtovanie a DPH či PayPal – ako ho účtovať v účtovníctve?

Už dlhšie ma však zaujíma otázka, či majú – práve preto – SZČO peniaze inkasované na PayPali vôbec priznávať a zdaňovať. A čosi podobné sa týka aj virtuálnych/transakčných účtov v rôznych podnikateľských službách (napr. Google Play), kde sa podnikateľovi zbierajú síce priznané, no zatiaľ nevyplatené peniaze.

PayPal nie je bankovým účtom. Sú peniaze na ňom vlastne príjmom?

Tak ešte raz: účty v online službách, ako je PayPal či Moneybookers/Skrill nie sú v slovenskom prostredí považované za bankové účty – tieto alternatívne platobné služby nemajú totiž povolenie NBS. Aspoň takéto je vyjadrenie Finančnej správy v doterajších nezáväzných odpovediach (iné zdroje nie sú). SZČO – teda živnostníci, autori, umelci a pod. – zdaňujú daňou z príjmov rozdiel medzi “príjmami a výdavkami” (zákon o dani z príjmov). Čo presne však znamená “príjem”, zákon nedefinuje. SZČO, ktoré si vedú účtovníctvo, môžu pozrieť do Postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo, kde sa príjem definuje ako “príjmy v hotovosti a na účtoch v bankách či pobočkách zahraničných bánk”. Pre ostatné SZČO – ktoré vedú paušálne výdavky alebo namiesto účtovníctva daňovú evidenciu – ani takáto definícia neexistuje.

paypal

Ak teda zdaňujeme len príjmy na účtoch v bankách a PayPal nie je bankou, nie je logické, že peniaze na tomto účte nemusia SZČO priznať? A že zdania len to, čo si “presunú” na svoj slovenský bankový účet? Táto otázka znie celkom nádejne a týka sa samozrejme len SZČO (spoločnosti s podvojným účtovníctvom priznávajú a zdaňujú nie príjmy, ale vyfakturované výnosy). Majiteľ PayPal účtu môže totiž svoje peniaze na účte PayPal používať ďalej na svoje súkromné či firemné nákupy a na bankový účet sa nemusia dostať nikdy.

Dal som si tú námahu a napísal metodikom Finančnej správy. Predtým však ešte jedna – trochu podobná – situácia.

Virtuálne/transakčné účty: aj tu sa zbierajú peniaze, ktoré si nemusíte vyplatiť

Zhruba podobný princíp platí v prípade virtuálnych/transakčných účtov, ktoré používajú autori a predajcovia rôznych digitálnych produktov (aplikácie, šablóny a pod.) v rôznych online sprostredkovateľských službách.

Príklad: SZČO so sídlom v SR predáva webové šablóny v službe/na portáli autstrálskej spoločnosti Envato. Príjem z predaja sa mu pripisuje na virtuálny účet, rovnako mu však spoločnosť Evnato strháva provízie za sprostredkovanie predaja produktov – podnikateľovi patrí iba rozdiel. Tento zostatok si však na svoj slovenský bankový účet môže previesť kedykoľvek (resp. v závislosti od podmienok danej služby) – v celej sume či po čiastkach, rovnako si ho nemusí previesť nikdy a môže ho používať na podnikateľské nákupy v danej službe. Podobný princíp platí zhruba aj pre predaj v Google Play a určite aj v iných službách (pokojne ma doplňte).

Moja otázka opäť znie, či príjmy pripísané na takýchto virtuálnych účtoch, ktoré si podnikateľ – do konca daného “daňového” roka resp. nikdy – nepreviedol na slovenský bankový účet, vôbec priznáva a zdaňuje. Prípadne, či ich zdaňuje už v okamihu pripísania alebo až v roku, kedy ich previedol na bankový účet.

Finančná správa: zdaňujeme všetko, čo je predmetom dane

Ochotní metodici síce tak trochu priznali, že jednoznačný postup na účtovanie neexistuje a odpoveď mne osobne znie trochu neisto, ale ok: údajne musí SZČO priznať a zdaniť všetko, čo mu “pristálo” na akomkoľvek bankovom i nebankovom účte a je predmetom dane, resp. ide o príjem z podnikania. A to už v okamihu (resp. v roku) pripísania, nie až pri prevode do slovenskej banky. Tu je jej časť:

Účtovné predpisy osobitne neupravujú spôsob účtovania transakcií prostredníctvom systému PayPal, príp. Skrill (ďalej len „PayPal“). V účtovníctve sa pri použití systému platby cez systém PayPal postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v súlade s príslušnými postupmi účtovania. Účtovná jednotka účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, pričom každý účtovný prípad je potrebné doložiť účtovným dokladom. Účtovné prípady týkajúce sa transakcií na bankovom účte, tzn. aj príjem peňažných prostriedkov na bankový účet, sa účtujú na základe výpisu z príslušného bankového účtu.

Pri príjme peňažných prostriedkov na účet PayPal dochádza k zániku pohľadávky, ku ktorej sa príjem peňažných prostriedkov viaže a zároveň vzniká pohľadávka voči spoločnosti, ktorá poskytuje služby PayPal (na základe výpisu z PayPal účtu). Následne po prevode peňažných prostriedkov na bankový účet z konta PayPal sa zaúčtuje zánik pohľadávky voči spoločnosti, ktorá poskytuje služby PayPal (na základe výpisu z bankového účtu). Spôsob účtovania v prípade používania tzv. transakčných, resp. virtuálnych účtov je obdobný ako v prípade účtovania transakcií prostredníctvom systému PayPal.

Z poskytnutých informácií je možné konštatovať, že prijatie úhrady prostredníctvom systému PayPal, resp. na tzv. virtuálny, resp. transakčný účet daňovníka, za výkon činnosti, z ktorej príjmy patria medzi príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, napr. za poskytnutú službu odberateľovi, potom zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 1 alebo 2 ZDP tohto daňovníka je príjem dosiahnutý v čase zániku pohľadávky voči odberateľovi služby (napr. pripísaním úhrady k dobru), a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola takáto úhrada ďalej poukázaná, napr. na podnikateľský účet daňovníka.

paypal-robocalling-1200_200035403

Zrazená provízia: ráta sa medzi výdavky?

A chcel som si potvrdiť ešte jednu vec, ktorá je síce jasnejšia, ale často sa ma ňu pýtajú: na virtuálnych účtoch sa pripisuje hrubý príjem za predaj produktov (aplikácií, šablón a pod.), pričom si daná služba vždy strháva províziu. Majiteľovi účtu, tj podnikateľovi patrí iba rozdiel a iba s ním môže disponovať.

Ak je tento podnikateľ “paušalista”, tj uplatňuje si paušálne výdavky:

  • zdaňuje iba rozdiel medzi hrubým príjmom a províziou
  • alebo zdaňuje hrubý príjem bez odpočítania provízie?

Odpoveď: paušalista zdaňuje hrubý príjem. Provízia je výdavkom, no tento si neodpočíta, lebo si uplatňuje výdavky paušálne. Províziu si do reálnych výdavkov započíta iba podnikateľ s daňovou evidenciou alebo účtovníctvom. Ak takýto daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, potom v súlade so znením § 6 ods. 10 ZDP je zdaniteľným príjmom tzv. „hrubý“ príjem za poskytnutie služby, t. j. bez zníženia o zrazenú províziu. Ak takýto daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky, zdaniteľným príjmom je taktiež príjem neznížený o províziu, pričom odplata (provízia) za sprostredkovanie je daňovým výdavkom podľa § 17 ods. 19 ZDP pri dodržaní definície daňového výdavku, ktorá je uvedená tiež v základných pojmoch ZDP.

Ak bol pre Teba článok užitočný, zdieľaj ho svojim kolegom, priateľom či klientom. Zároveň však prosím diskutérov, aby ostávali pri téme články – tj zdaňovanie príjmov prijatých na účet PayPal a pod. z hľadiska dane z príjmov- a neodbiehali k formám zarábania, DPH a iným témam.

Ak máš so zdaňovaním virtuálnych príjmov praktické skúsenosti či iný názor, určite ho napíš do diskusie

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Peter Furmaník
Peter Furmaníkhttp://ludskourecou.sk/
Firemný ekonóm, účtovník, autor a bloger. Píše najmä na ĽudskouRečou.sk a DaňovéPriznanieDPH.sk. Baví ho vysvetľovať podnikateľské zákony a pomáhať podnikateľom. Spolupracuje najmä s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT. Má rád umenie, literatúru, muziku a slobodu.

Čítaj ďalej: