ja.som.itStartupONTOSEC: Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb

ONTOSEC: Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb

ONTOSEC: Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb 2V dnešnej dobe sú čoraz viac využívané cloudové služby. Umožňujú malým firmám, ale nielen im, ušetriť peniaze a námahu. Problémom však je, že krajiny EÚ majú rôzne zákony o tom, ako sa môže nakladať so štátnymi údajmi a sami používatelia majú rôzne nároky na využívané cloudové služby. Toto v kombinácii s rôznymi certifikátmi, ktoré môžu jednotliví poskytovatelia cloudových služieb spĺňať, spôsobuje veľa zbytočnej práce a nejasností, ktoré v konečnom dôsledku zamedzujú využívaniu týchto služieb. Na celoeurópskej úrovni preto vzniká platforma uznávania a rozpoznávania cloudových služieb, ktorej súčasťou je aj náš projekt. Aby nebolo potrebné ručne porovnávať požiadavky vo všetkých krajinách spôsobom každý s každým, potom každý s každou zaužívanou certifikačnou schémou, a toto opakovať pri každej jednej novelizácii alebo úprave, je potrebné spraviť to inteligentne.

Motivácia a cieľ projektu

Máme motiváciu prispieť k tomu, aby bolo možné automatizovať ešte o niečo viac administratívnych úkonov, ktoré v súčasnosti musia vykonávať ľudia. Chceme, aby sa vybavovali úradné záležitosti rýchlejšie, boli menej náročné a časberúce pre všetky zúčastnené strany. Cieľom nášho projektu je vytvorenie aplikácie na manažment certifikačných schém, podľa ktorých sú certifikované cloudové služby. Uľahčíme tak porovnávanie certifikácií a umožníme využitie týchto služieb aj v prípadoch, kedy by sa to bez tejto aplikácie nepodarilo.

O aplikácii

Naša aplikácia umožňuje používateľovi preloženie požiadaviek kladených na cloudové služby do spoločného zápisu ontológiou. Tým pádom sa každá zmena, ktorá v dokumentoch s požiadavkami nastane, spracováva človekom len raz, ten ju formalizuje a s formalizovaným zápisom ďalej pracujeme algoritmicky.

Formalizácia certifikačných schém prebieha v našej aplikácii využitím Natural Language Processing. Táto technológia pomáha pri prepisovaní zložitých súvetí z certifikačných schém na jednoduché vety, ktorými sú certifikačné schémy opísané na najnižšej, algoritmicky spracovateľnej úrovni. Toto umožňuje automatizovane porovnávať certifikačné schémy medzi sebou pre zistenie ich podobností. Vyhodnotenie porovnania certifikačných schém je používateľovi poskytnuté v zhrnutí porovnania a troch tabuľkách. Prvá tabuľka obsahuje požiadavky, ktoré sa nachádzajú iba v prvej schéme, druhá požiadavky, ktoré sa nachádzajú iba v druhej schéme a tretia požiadavky, ktoré majú tieto dve schémy spoločné. Podobnosť spoločných požiadaviek je znázornená farebne.

ONTOSEC: Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb 4

Okrem porovnávania certifikačných schém naša aplikácia uľahčuje aj vykonávanie auditu cloudových služieb, ktoré sa uchádzajú o certifikovanie podľa niektorej certifikačnej schémy. Auditor, ktorý vykonáva audit cloudovej služby, má možnosť značiť si, ktoré jej požiadavky už prešli kontrolou a či ich daná cloudová služba spĺňa alebo nie. Vďaka našej aplikácii taktiež dokáže používateľ, ktorý má záujem využiť certifikovanú cloudovú službu, zistiť, aké požiadavky cloudová služba spĺňa podľa toho, podľa ktorých certifikačných schém je certifikovaná. Vie sa tak rozhodnúť, či je preňho daná cloudová služba s daným certifikátom postačujúca alebo nie.

Použité technológie

Aplikáciu vyvíjame v programovacom jazyku Python, pričom využívame aj framework Django. Grafické rozhranie aplikácie zabezpečujeme pomocou HTML s CSS a Bootstrap. Pre vyhľadávanie na stránke používame Elastic Search a dáta ukladáme do relačnej databázy PostgreSQL. Na pomoc pri prepise certifikačných schém z prirodzeného jazyka do opisu ontológiou používame Stanford CoreNLP.

Kto sme?

Náš tím O.F.C.S.A. tvorí sedem študentov inžinierskeho stupňa na Fakulte informatiky a informačných technológií. Opísanú aplikáciu vytvárame v rámci predmetu Tímový projekt. Náš tím vedie Ing. Martin Labaj a naše mená sú Jakub Janeček, Michal Ševčík, Martin Gulis, Denis Grotkovský, Barbora Ungerová, Marek Vlha a Jana Tomcsányiová.

ONTOSEC: Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb 6
Tím O.F.C.S.A – Ontológia pre rozpoznávanie cloudových služieb

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

TP Cup
TP Cuphttp://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/index.html
Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia FIIT v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

Čítaj ďalej: