BlogAko si Estónsko našlo cestu k IT

Ako si Estónsko našlo cestu k IT

e-estonia

Estónsko. Ešte donedávna bola pre mnohých len bývalým Ruskom, kde ľudia žijú v izolácií, z dopestovaného a najvýznamnejším priemyslom je ťažobný.  Začiatkom deväťdesiatych rokov by ste nemali ďaleko od pravdy. Estónsko bolo prevažne agrárnou krajinou bez telefonického pokrytia a akéhokoľvek stupňa digitalizácie. Napriek nepriaznivej východiskovej situácií je dnes nazývané internetový či pobaltský tiger. S rýchlorastúcim HDP, moderným systémom vzdelávania a rozvinutým IT priemyslom, ktorý my na Slovensku ticho závidíme. Aké sú kľúčové fakty a konkrétne kroky, ktoré posunuli Estónsko k IT?

Kde nastal zlom?

Po vystúpení zo ZSSR bola v krajine nastolená demokracia a trhová ekonomika, no úplnú nezávislosť získali až v roku 1999. Nasledoval scenár, ktorý poznáme aj z našich dejín – tradičný priemysel stagnoval, krajina sa usilovala o oživenie ekonomického rastu rozsiahlou privatizáciou vrátane železníc, energetiky a telekomunikácií. demokeskus_540x368_02

No na druhej strane vtedajší predseda vlády Mart Laar (predseda vlády Estónska v rokoch 1992 – 1994 a 1999 -2002) prijal viaceré opatrenia a zákony, ktoré mali dopad na neskorší prudký rozvoj podnikateľskej sféry, vrátane IT priemyslu v krajine. Premiérom sa stal vo svojich 32 rokoch a vládu zostavil zo svojich rovesníkov.

Príkladom bolo zavedenie rovnej dane z príjmu pre fyzické aj právnické osoby vo výške 26% (od roku 2015 24%), od ktorej sú oslobodené právnické osoby v prípade, že zisk reinvestujú.

Školstvo a IT – priorita č.1

IT priemysel sa v Estónsku začal dostávať do popredia v polovici 90. rokov, po spustení vládneho projektu Tiigrihüpe (v estónskom jazyku Tigrí skok). Cieľom bolo rozšíriť výpočtovú a sieťovú infraštruktúru, najmä vo vzdelávacích inštitúciách. V počiatočných rokoch išlo najmä o vybavenie škôl fyzickou infraštruktúrou a hardvérom nevyhnutným pre využitie IKT, neskôr sa začala zameriavať na vzdelávacie aktivity pre učiteľov a študentov.

On-line portál výučbových materiálov koolielu.ee využíva funkcie sociálnych médií, čo uľahčuje komunikáciu a spoluprácu medzi užívateľmi. Koolielu.ee malo obrovský úspech, v Estónsku tento web pravidelne využíva 33% učiteľov.

Tallinn University of Technology
Tallinn University of Technology

S tým je spojená vysoká úroveň IKT vzdelávania. Estónsko má vyšší než priemerný stupeň vzdelania absolventov technických a IT inžinierskych odborov. Mnohé odbory produkujú multi-kvalifikovanú pracovnú silu aj pre novovznikajúce odvetvia, ako sú napr. zelené iniciatívy a obnoviteľné zdroje energie.

Na rozšírenie IT priemyslu a digitalizáciu krajiny mala vplyv najmä vládna politika podporujúca informačno-komunikačné technológie. Štát a jeho inštitúcie podporujú informatizáciu, elektronizáciu a rozvoj IT aj v podnikateľskej sfére.

 

V roku 2001 zaviedli prvú verejnú free-wifi zónu a systém mobilných dátových sietí, ktoré umožňujú rozsiahle bezdrôtové širokopásmové pripojenie.

Estónsko je E-estonia

Estónsky systém elektronickej verejnej správy je bez debaty najlepší na svete. Napodobňujú a obdivujú ho mnohé štáty, dokonca si na túto príležitosť vytvorili showroom, kde zvedavým štátnikom a zahraničným programátorom s hrdosťou ukazujú ako si za pár minút estónčania vyklikajú daňové priznanie.

Celá infraštruktúra estónskeho E-government systému stojí na troch základných pilieroch:

  1. Digitalizované informácie – informačné systémy a databázy na všetkých úrovniach verejnej správy
  2. Formalizovaný systém výmeny dát (X-road): vzájomné prepojenie vládnych databáz pomocou dátových vrstiev.
  3. Elektronická identita – overenie používateľa pomocou digitálneho certifikátu zasadeného  do občianskeho preukazu alebo SIM karty

3x-road

V praxi to znamená, že občan poskytuje akékoľvek údaje o sebe len raz, vďaka systému X-road sú údaje zdieľané medzi všetkými zapojenými inštitúciami, vrátane súkromných, ako sú banky, zamestnávatelia a pod. To umožňuje výrazne urýchliť a zefektívniť procesy, ako napríklad podanie ročného daňového priznania – online tak robí až 95% občanov.

On-line hlasovanie vo všeobecných voľbách, platenie za parkovacie miesta cez mobil a zdravotné záznamy uložené v digitálnom cloude? Pre Estóncov realita už 6 rokov.

4By-Jarek-Jõepera-e1380581028257Súdy sú elektronicky prepojené s políciou a prokuratúrou, čo zrýchľuje súdne konania – cieľom je zraziť priemernú dobu súdneho konania pod 100 dní(!). Obchodné spory, kde je predmetom vymáhanie dlžnej čiastky, je možné iniciovať vyplnením formulára na webe.

Takmer 40 000 takýchto sporov ročne  (60% všetkých občianskych sporov v Estónsku) zvláda vybavovať 36 úradníkov. Celkovo ponúka e-government pre občanov zhruba 600 elektronických služieb, pre podnikateľov asi 2 400.

V roku 2011 mala krajina viac ako 1200 certifikovaných verejných Wi-Fi spotov vrátane kaviarní, hotelov, nemocníc, škôl a čerpacích staníc, v rámci štátnych projektov prostredníctvom bezplatných používateľských IT kurzov (look@world project, Come Along ) vzdeláva každoročne niekoľko tisíc ľudí a tým zabezpečuje prístup k elektronickým informáciám a e-governmentu väčšine občanov.

Podnikáte v IT? V Estónsku je to najľahšie

Vďaka E-government systému je Estónsko lákadlom pre investorov z celého sveta. Od r. 2014 dostane elektronický občiansky preukaz (nevyhnutné na zapojenie sa do e-governmentu) aj nerezident krajiny.

Manažér či akcionár zahraničnej firmy vie založiť a spravovať firmu v Estónsku online na diaľku. Elektronickým občianskym preukazom trvá založenie firmy 15 minút. Taktiež otvoriť si podnikateľský účet a následne vykonávať peňažné transakcie v krajine bez toho, aby spoločnosť musela zamestnávať country manažéra alebo poradenskú spoločnosť, ktorá za ňu obehá všetky úrady. Systém výrazne šetrí náklady spoločností a zatraktívňuje podnikateľské prostredie.

Pridajte k tomu jednu z najvyšších rýchlostí širokopásmového internetového pripojenia a máte vynikajúcu bázu na prosperujúci IT priemysel.

5wifi_520x293

Ako sa darí IT firmám

Ešte donedávna (r. 2009) v Estónsku  predávalo svoje výrobky a služby do zahraničia 42% z 1932 IKT spoločností. Príjmy z exportu dosahovali osem percent z ich celkového predaja. Za dva roky sa počet IKT firiem navýšil na 2144, 66 % obchodovalo mimo Estónska a tržby z exportu vzrástli na 19 %.

Podľa údajov Estónskej asociácie informačných technológií a telekomunikácii v rokoch 2009 až 2011 sa hodnota exportu  IKT spoločností zdvojnásobila: z € 136 miliónov eur v roku 2009 na 303 miliónov eur v roku 2011.

Základné fakty o IT priemysle v Estónsku za rok 2014

Počet firiem 2828
Priemerný počet zamestnancov 20 800
Obrat IT sektoru 3685,9 miliónov eur
Podiel IT sektoru na ekonomike Estónska 7,4 %
Pridaná hodnota na zamestnanca 31 509 €

Zdroj: Statistics Estonia http://www.itl.ee/Eng

Najznámejšia a doteraz najúspešnejšia estónska softvérová spoločnosť je Skype – napriek tomu, že aktuálne je vo vlastníctve spoločnosti Microsoft, centrom výskumu a vývoja  je v meste Tallinn, kde zamestnáva viac ako 400 IT špecialistov.

Skype nie je jediným estónsky úspechom vo vývoji softvéru: projekty ako TransferWise, ZeroTurnaround, Pipedrive, Fortumo a AdCash prerazili vďaka inovatívnemu a užívateľsky atraktívnemu prístupu estónskych softvérových inžinierov.

skype-2-940x626

Estónsko má pomerne vysoký počet start-up firiem na obyvateľa: v roku 2015 to bolo 490 firiem, t.z. 30,6 firiem na 100 000 obyvateľov, čo je číslo porovnateľné s Izraelom, Južnou Kóreou či Singapurom.

Podľa vládnej organizácie Startup Estonia, ktorá zastrešuje, mapuje a vzdeláva startup firmy, pôsobí v krajine v roku 2016 až 253 startupov v softvérovom priemysle, konkrétne v e-commerce, e-government, hrách, cloudových systémoch, softvér zameraný na produktivitu a spoluprácu, bezpečnosť, mobilný softvér, vzdelávací softvér, analytika a big data, softvér pre sociálne médiá a siete.   

Tretí sektor v IT

Okrem súkromných firiem a štátnych inštitúcií pôsobia v rámci IT priemyslu v krajine aj organizácie tretieho sektora. Najvýznamnejší je Estónsky IT klaster, ktorý podporuje a rozvíja spoluprácu IT spoločností v Estónsku. Taktiež jeho cieľom je zvýšiť použiteľnosť IKT v iných sektoroch hospodárstva na domácich aj zahraničných trhoch. Vytvára tak dopyt po nových produktoch a riešeniach a zvyšuje konkurencieschopnosť týchto spoločností na medzinárodnom trhu. Členovia klastra kooperujú spoločne v spolupráci s inými sektormi ekonomiky, koncentrujú sa tu projekty, formuje dodávateľsko – odberateľská komunita a pod.

13321138_10201603491967158_119564969_o
Štatistika Estónskeho IT klastra

Čo bude ďalej

Estónsko po zmene režimu a osamostatnení sa využilo svoj potenciál a nastúpilo na cestu moderných IKT technológií, ktoré sú kľúčovou zložkou ekonomickej vyspelosti krajín. Dôvodov pre úspech softvérového priemyslu a celkovo IT technológií práve v tejto krajine viacero:

  • Všeobecná dohoda hlavných aktérov spoločnosti na smerovaní krajiny (vláda, súkromný aj tretí sektor)
  • Záväzok a angažovanosť politikov, ktorí sú garanciou nasledovania vytýčených cieľov
  • Správna kombinácia súkromného a verejného podnetu na smerovanie v oblasti IKT
  • Aktívna rola vlády v oblastiach ako vzdelávanie, verejná správa a podpora inovácií.

V budúcnosti môžeme teda očakávať, že Estónsko bude pokračovať v ceste hospodárskeho rastu, na ktorú nastúpilo a naďalej ostane významným hráčom v oblasti vývoja a produkcie softvéru a IT technológií.

Podľa projekcií uskutočnených CEPII (Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales) v roku 2025 by Estónsko malo dosahovať hodnotu HDP na obyvateľa na úrovni ekonomiky Švédska, Fínska, Dánska a Nórska. Podľa rovnakých projekcií do roku 2050 by sa Estónsko mohlo stať najproduktívnejšou krajinou v EÚ, po Luxembursku, a tým aj vstúpiť do prvých päť najproduktívnejší národov na svete.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Eva Šimková
Eva Šimková
Venujem sa ľudským zdrojom a personalistike, no okrem medziľudských vzťahov ma fascinuje aj online marketing a svet IT.

Čítaj ďalej: