BlogTP CUP: Carrots - sledovanie pohľadu pri používaní dynamických webových aplikácií

TP CUP: Carrots – sledovanie pohľadu pri používaní dynamických webových aplikácií

00_logoPoužiteľnosť je dôležitou črtou kvalitnej aplikácie. Aby interakcia s aplikáciou bola pre používateľa príjemná, je dôležitá napríklad intuitívnosť používateľského rozhrania, či dostupnosť a viditeľnosť dôležitých funkcií.

Pri testovaní použiteľnosti aplikácií môžeme využívať rôzne zdroje dát: kam používateľ klikol, kde sa nachádzal v istom čase kurzor myši a podobne. Dôležité je však hlavne to, kam sa používateľ pozeral. Z týchto informácií môžeme zistiť, či mu neuniklo niečo dôležité, alebo naopak, či nesleduje hlavne nepodstatné časti aplikácie.

Sledovanie pohľadu je možné pomocou špeciálnych zariadení. Ide o hardvér, ktorý pomocou infračervených kamier niekoľkokrát za sekundu sníma polohu očí používateľa v priestore pred monitorom a prepočítava tieto údaje na súradnice na obrazovke. Zo získaných súradníc a ich zmien v čase je možné zistiť, kam na obrazovke sa používateľ počas interakcie s aplikáciou pozeral a na ako dlho.

Na sledovanie použiteľnosti konkrétnej aplikácie však len súradnice na obrazovke nestačia. Pokiaľ ide o dynamickú webovú aplikáciu, zaujíma nás najmä sledovanie konkrétnych elementov, ako tlačidlo, položka menu, atď., ktorých poloha sa vzhľadom na obrazovku častokrát mení, napríklad pri posúvaní sa na stránke alebo pri prepínaní okien. Problémom je tiež množstvo dát, ktorých ručné spracovanie najmä kvôli časovej náročnosti neprichádza do úvahy.

My sa v našom projekte zaoberáme riešením práve týchto problémov pri testovaní použiteľnosti s využitím sledovania pohľadu. Vytvorili sme infraštruktúru, ktorá umožňuje výskumníkovi organizáciu experimentu na testovanie jeho dynamickej webovej aplikácie. Zbierame dáta zo sledovania pohľadu z viacerých testovacích staníc súčasne, automaticky ich značkujeme a vizualizujeme, čím pomáhame znížiť časovú náročnosť vyhodnocovania testov. Navyše, pomocou nášho aplikačného rozhrania (API) zabezpečujeme prístup k dátam a zariadeniam aj tretím stranám.

Ako to funguje

Naše riešenie pozostáva zo štyroch základných častí. Desktopová aplikácia zabezpečuje komunikáciu so zariadením pre sledovanie pohľadu, predspracovanie dát a ich odosielanie na ďalšie spracovanie. Rozšírenie pre webový prehliadač funguje na strane klienta spolu s desktopovou aplikáciou a poskytuje jej údaje o elementoch stránky, na ktoré sa používateľ práve pozerá. Vďaka tejto informácií môžeme zabezpečiť proces automatického značkovania. Okrem toho si pomocou rozšírenia výskumník definuje svoje oblasti záujmu – elementy stránky, voči ktorým chce pohľad používateľa sledovať. Momentálne poskytujeme rozšírenie pre prehliadače Google Chrome a Mozilla Firefox.

Oblasť záujmu

Obr. 1: Ukážka obrazovky – označovanie oblastí záujmu pomocou nášho rozšírenia pre prehliadač

Serverová časť zabezpečuje zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát a webová aplikácia slúži na administráciu celého experimentu, jeho sledovanie a pridávanie používateľov. Výskumník prostredníctvom nej vidí svoje nazbierané dáta, štatistiky a  vizualizácie, ktoré mu pomáhajú pri vyhodnocovaní jeho experimentu.

02_stat

Obr. 2: Ukážka obrazovky webovej aplikácie – príklad vizualizácie štatistík

Náš projekt rieši problémy spojené najmä s používaním viacerých zariadení paralelne, či efektívnym prijímaním a spracovávaním obrovského množstva senzorických dát. Dokážeme tak zabezpečiť experiment s viacerými používateľmi súčasne. Okrem toho poskytujeme aplikáciam tretích strán rozhranie pre jednotný prístup k zariadeniam od rôznych výrobcov a zozbieraným dátam tak, že môžu sami reagovať na stav, kedy sa používateľ niekam pozerá alebo naopak, nepozerá. Keďže zariadenia na sledovanie pohľadu sa postupne stávajú čoraz rozšírenejšími a je predpoklad, že raz budú napríklad súčasťou mobilných zariadení alebo notebookov, otvárajú sa možnosti tvorby adaptívnych webových aplikácií práve pomocou nášho API.

Kto sme

Sme siedmi študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU, pracujúci pod vedením študenta doktorandského štúdia, Róberta Móra a vravíme si Carrots. Na našom projekte pracujeme od septembra 2013 a zúčastňujeme sa s ním súťaže TP CUP 2014.TP CUP Carrot tim

Obr. 3: Členovia tímu Carrots: predný rad zľava: Bc. Róbert Kocian, Bc. Kristína Mišíková, Bc. Michal Mészáros, Bc. Dominika Červeňová, Bc. Jakub Daráž, zadný rad zľava: Bc. Martin Janík, Bc. Lukáš Gregorovič, Ing. Róbert Móro 

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

TP Cup
TP Cuphttp://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/index.html
Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia FIIT v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

Čítaj ďalej: