Terms

Týmto dobrovoľne udeľujem spoločnosti Mentor Partners, s.r.o. so sídlom Klincová 37/A, 821 08 Bratislava, IČO 46 353 020, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 75923/B, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade so Zákonom číslo 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rámci portálu https://robime.it (ďalej “Portál) za účelom

i) komunikácie s ostatnými registrovanými používateľmi Portálu,
ii) zasielania newslettera Portálu.

Vyššie uvedený súhlas udeľujem na dobu neurčitú a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním odhlásenia prostredníctvom elektronickej pošty z mojej registrovanej emailovej adresy na emailovú adresu [email protected].

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje som poskytol dobrovoľne a sú pravdivé. Beriem na vedomie, že spoločnosť Mentor Partners, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné priame, či nepriame škody, spôsobené mne alebo inej osobe, zverejnením týchto informácií.

Viac informácii o Ochrane súkromia.