70te roky – na čo slúžili prvé počítače na Slovensku

Lubica Navratilova
Ľubica Navrátilová, prom. mat., v r. 1969 vyštudovala numerickú matematiku a matematickú štatistiku na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Po ukončení štúdia pracovala ako programátor vo Výpočtovom laboratóriu Slovenskej plánovacej komisie, následne ako vedúca oddelenia analýz a projektovania a vedúca databázového centra v Ústave aplikovanej kybernetiky. Po roku 1992 pracovala...

Oprite sa do toho!

Pred pár týždňami som dostala, od mne blízkej a profesionálne veľmi úspešnej ženy, knihu Lean In - Oprite sa do toho, od prevádzkovej riaditeľky Facebooku Sheryl Sandberg. Priznávam sa bez boja, že meno Sheryl Sandberg som dovtedy viacmenej neevidovala. Jej  slávna TEDtalk ma obišla a...

Ej, tie ženy. Opäť nás provokujú…

My, chlapi, to máme znova sťažené. Ženy nám začínajú šliapať na päty aj v IT oblasti. Už nie sú len užívateľkami, ktoré  vedia zapnúť počítač, prípadne si zapojiť a nastaviť druhý monitor na svojom notebooku...  Stali sa z nich odborníčky, v oblasti prevádzkovania databáz, systémov, v programovaní... Pri záujme...

Dievčatá sa informatiky nemusia báť

Aj ty v IT - zeny v IT
V poslednej dobe sa na rôznych miestach rozbehli aktivity zamerané na dievčatá a podporu ich štúdia technických smerov, najmä informatiky. Keďže informatiku študujem, robím a zároveň sa zapájam v aktivitách spomenutých vyššie, priblížim vám takú ideu, prečo to vlastne robíme.  Na Fakulte informatiky a informačných...

Je IT zápas muži vs. ženy?

Alena Kanabová po absolvovaní zahraničného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (1997) začala pracovať pre Andersen Consulting (neskôr Accenture), kde pracuje dodnes ako senior manažér. Podieľala sa ako konzultant alebo manažér na rôznych projektoch systémovej integrácie (implementácie integrovaných ekonomických systémov, fakturačných a CRM systémov) v...

IT očami ženy – personalistky

Denisa Očenášová Moravská, vyštudovala personálny manažment na EU Bratislava. Od roku 1998 sa venuje ľudským zdrojom, začínala ako asistentka ľudských zdrojov v Andersen Consulting, neskôr pôsobila ako manažérka pre ľudské zdroje v Komerční banke BA. Takmer 10 rokov pracovala u systémového integrátora Soitron ako riaditeľka pre ľudské...

Môže žena – lekár pracovať v IT?

MUDr. Helga Kajanová absolvovala LF UK v Bratislave (1989). Po lekárskej praxi  v Nemocnici s poliklinikou v Ružinove, pracovala 13 rokov ako revízny lekár a manažér v zdravotných poisťovniach (Apollo, Dovera) a súkromných zdravotných zariadeniach. Od roku 2008 pracuje v oblasti IT (CSC, Ness) ako...