IT koordinátor/ IT srvice desk

  45

  Pre naše IT oddelenie v centrále spoločnosti v logistickom parku Lozorno hľadáme všestranného kolegu, ktorý nám bude zabezpečovať technickú (a niekedy aj psychologickú 🙂 podporu a pomoc pri riešení našich každodenných problémov, zvláštnych otázok a nekončiacich požiadaviek v oblasti HW a SW.
  Medzi vaše typické každodenné činnosti bude tiež patriť:
  správa HW a SW,
  inštalácia a príprava koncových IT zariadení,
  podpora mobilných zariadení,
  IT školenie nových zamestnancov,
  nastavenie a podpora Lotus Notes,
  prvotná diagnostika a zaistenie opráv a porúch IT zariadení u servisného partnera,
  poradenstvo, konzultácie a školenia pre používateľov,
  príprava a distribúcia dokumentov informačného typu a manuálov pre používateľov,
  dodržiavanie Lifecycle IT zariadení, evidencia, distribúcia, výber nových modelov,
  správa tlačových serverov, aplikačných serverov a konkrétnych aplikácií u užívateľov, dochádzkových systémov, mzdového systému, kamerových systémov,
  dohľad nad dodržiavaním pravidiel práce s IT,
  komunikácia bezpečnostných rizík a tém smerom k užívateľom (rozširovanie znalostí užívateľov v otázkach IT bezpečnosti),
  odhaľovanie a riešenie incidentov spojených so zabezpečením riešenia pre HW a SW,
  práca s ITSM systémom, postúpenie dopytov a nevyriešených problémov na vyššiu úroveň podpory.

  Tagged as: , ,

  Nahraj dokumenty vo formáte (pdf, zip). Max. veľkosť súboru: 48 MB.


  Alternatívne, môžeš poslať svoj online životopis, spolu so svojimi preferenciami.