Meetup

Čo je Meetup?

 • Stretnutie určené pre ľudí, ktorí navrhujú a implementujú technologické riešenia na báze niektorej z informačných technológií – architekti a vývojári.
 • Priestor pre stretnutie ľudí, ktorí majú spoločný záujem o IT riešenia.

Spoznať sa – Vzdelávať & Zdieľať – Informovať

robime.it, spolu so svojimi partnermi, má ambíciu poskytnúť aktuálny obsah vysokej kvality a umožniť odprezentovať výsledky svoje práce. Ciele projektu sú:

 • Spoznať sa – rozšíriť svoju sieť kontaktov mimo okruh svojich známych,
 • Vzdelávať sa – učiť sa na chybách a úspechoch iných,
 • Zdieľať – vymieňať si svoje osobne skúsenosti,
 • Informovať – vyzdvihnúť zaujímavé technológie/trendy/projekty.

Ako Meetup vyzerá?

Meetup je stretnutie v neformálnej atmosfére. Nie je to žiadne školenie, seminár alebo workshop, ale prezentácia na odbornú tému s následnou diskusiou a odbornou garanciou.

Trvanie: max. 2 hodiny

 • 60 min – Prezentácia,
 • 60 min – Otázky a odpovede + networking.

Princípy Meetupu

 • Možné témy sú vopred známe. Registrovaní účastníci hlasujú a vyberajú hlavnú tému stretnutia.
 • Každý môže navrhnúť tému nasledujúcej prezentácie.
 • Každý sa môže prihlásiť a odprezentovať svoju tému.
 • Počet účastníkov Meetupu je obmedzený na 20-25 ľudí – First Come, First Served.
 • Stretnutie nie je jednosmernou komunikáciou (aka školenie), je o zdieľaní skúseností, preto sa odporúča, aby účastníci mali 2-3 roky relevantné skúsenosti s danou témou resp. oblasťou.

Kalendár

Pozrite si záznamy z našich meetupov.

Meetup „Neo4j: NoSQL databáza tisíckrát rýchlejšia ako relačné databázy“          … ďalšie informácie.
Termín: 15. 5. 2013 o 17:30 – 19:30
Miesto: 
Accenture, Plynárenská 7/C, 9. poschodie, Bratislava

Meetup „Resco: svetové mobilné riešenie pre Microsoft CRM zo Slovenska“          … ďalšie informácie.
Termín: 21. 2. 2013 o 17:30 – 19:30
Miesto: 
Accenture, Plynárenská 7/C, 9. poschodie, Bratislava

Meetup „To najlepšie zo sveta Microsoft technológií v praxi“          … ďalšie informácie.
Termín: 29. 11. 2012 o 17:30 – 19:30
Miesto: Accenture, Plynárenská 7/C, 9. poschodie, Bratislava