ja.som.itStartupeMOTION - Emotion Management and Mood Recognition Framework

eMOTION – Emotion Management and Mood Recognition Framework

eMOTION - Emotion Management and Mood Recognition Framework 2

Počuli ste už niekedy o nervovom alebo mentálnom zrútení? Nervové zrútenie predstavuje stav, kedy človek prekročí svoju pomyselnú hranicu, ktorú dokáže psychicky zvládnuť. Poviete si: Veď mňa sa to predsa netýka. Nervové zrútenia sú napriek tomu častejšie než vôbec predpokladáme. Podľa organizácie MentalHealth, ktorá tvorí štatistiky na území UK, za posledný týždeň sa u každého 6 človeka objavili mentálne problémy. Medzi základné spúšťače nervového zrútenia patria: depresia, stres, nedostatok vitamínov, ako aj rôzne fyziologické a genetické poruchy. Napriek tomu, že niektoré faktory neovplyvníme (genetické predispozície, choroby štítnej žľazy), niektoré môžeme pomerne efektívne minimalizovať – napr. stres.

Stres vnímame ako pocit napätia a tlaku, ktorý môže byť vyvolaný rôznymi vplyvmi okolia ako sú: ohrozenie, strach, únava alebo životné udalosti. Možno sa pýtate: Ako vieme stres odmerať? Stres nás ovplyvňuje v troch smeroch: ovplyvňuje našu fyziológiu, náš emocionálny stav a naše správanie. Jeden zo spôsobov akým vieme stres odmerať je vývoj emocionálneho stavu človeka. Emocionálny stav, alebo nálada, je dlhodobejší stav človeka (hodiny, alebo dni), ktorý je výstupom kombinácie emócií, ktoré človek zažíva. Emócia predstavuje reakciu človeka na vzniknutú udalosť (napr. prekvapenie, strach, smútok a pod.). V rámci nášho projektu sa venujeme manažmentu emócií s cieľom znížiť stres ako základný faktor vyvolávajúci nervové zrútenia.

Aké riešenie sme vyvinuli?

V praxi existuje niekoľko typov aplikácií, ktoré sa zaoberajú manažmentom emócií alebo rozpoznávaním nálad. Najčastejšie sa stretávame s aplikáciami, ktoré sa snažia nejakým spôsobom riešiť negatívne nálady používateľa alebo vysokú hladinu stresu či už cez meditačné cvičenia, navrhovanie aktivít, alebo prehrávanie obľúbenej hudby. Ďalšie aplikácie sa snažia poskytnúť prehľadné informácie o vývoji emocionálneho stavu. Základnou nevýhodou týchto aplikácií je, že človek musí sám odhadnúť svoju náladu a hladinu stresu, čo nemusí byť jednoduché a postupne to používateľa prestane baviť. Na druhej strane sú aplikácie, ktoré sa snažia predikovať náladu používateľa. Tieto aplikácie sú výskumné a poskytujú používateľovi iba minimálnu spätnú väzbu.

Naša aplikácia si kladie za cieľ prostredníctvom výskumu v rozpoznávaní nálad zefektívniť existujúce riešenia manažmentu emócií tým, že po úvodnom štarte bude aplikácia schopná rozpoznávať nálady používateľa bez jeho priamej interakcie. Pri rozpoznávaní nálad sa opierame o výskum na univerzite v Cambridge, na základe ktorého sme vyvinuli zber dát, potrebný na samotné rozpoznávanie.

Náš systém sa skladá z dvoch základných častí: z mobilnej aplikácie a webovej aplikácie. Systém zároveň spolupracuje s biometrickými senzormi pre zber dát. Mobilná aplikácia slúži na zber kontextových dát z mobilného zariadenia, akými sú napr. množstvo zariadení v okolí používateľa, dĺžka hovorov alebo rozpoznané aktivity na základe dát z akcelometra. Z biometrických senzorov pracujeme s dvomi typmi oxymetra, s krokomerom a taktiež s inteligentnými hodinkami. Vzhľadom na množstvo senzorov, ktoré trh poskytuje, je naša aplikácia navrhnutá tak, aby bola jednoducho rozšíriteľná o nové senzory. Dáta z mobilného zariadenia a senzorov sú odosielané na webový server, kde sú spracované. Súčasťou spracovania je výpočet charakteristík: fyzická aktivita človeka a elektronická socializácia, ktoré majú vplyv na náladu používateľa. Mobilná aplikácia zároveň poskytuje prehľadné zobrazenie týchto charakteristík spolu s náladami a emóciami používateľa.

eMOTION - Emotion Management and Mood Recognition Framework 4

Ako táto aplikácia vyzerá a a ako sa používa? K tomu aby človek mohol používať našu aplikáciu potrebuje dve veci: mobilné zariadenie so systémom AndroidTM, na ktoré nainštaluje našu aplikáciu a inteligentné hodinky. Inteligentné hodinky nie sú nutnosťou, ale významne zvyšujú presnosť rozpoznávania nálad. Po nainštalovaní aplikácie prebehne automatická registrácia, čo zabezpečuje absolútnu anonymitu samotného používateľa.

Po nainštalovaní aplikácie používateľ vykoná tri kroky: vyplní osobnostný dotazník, zvolí si svoje obľúbené aktivity a spáruje aplikáciu s hodinkami. V priebehu prvej fázy pravidelne do systému zadáva svoje emócie. V závere dňa vždy zhodnotí, čomu sa cez deň venoval a akú mal cez deň náladu. Ako odmenu za túto snahu má k dispozícii prehľadné štatistiky o svojej fyzickej aktivite, elektronickej socializácii a emocionálnom stave. Druhá fáza používania je voľnejšia a nevyžaduje neustálu interakciu používateľa. V tejto fáze používateľ môže, ale nemusí, zadávať spätnú väzbu pričom má neustály prehľad o vývoji svojho emocionálneho stavu. Vďaka čomu si vie lepšie zorganizovať čas, vybrať voľno časové aktivity, a tým predísť negatívnym dôsledkom ako sú stres či depresia.

Kto vytvoril tento systém?

Tento systém bol vytvorený tímom Vital Hackers v rámci predmetu Tímový projekt 2016/2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Členovia tímu: Zuzana Bobotová, David Černák, Veronika Gondová, Tomáš Matlovič, Tomáš Pavlovič, Ján Šmihla

eMOTION - Emotion Management and Mood Recognition Framework 6

Pedagogický vedúci projektu: Ing. Peter Gašpar

Vlastník produktu: Ing. Fedor Lehocki, PhD.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

TP Cup
TP Cuphttp://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/index.html
Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia FIIT v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

Čítaj ďalej: