PodujatiaAko chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT?

Ako chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT?

Prvý ročník konferencie MANDAYIT privítal svojich účastníkov v piatok 25.októbra v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Desiatky IT manažérov získali počas tohto dňa skvelý prehľad o novinkách a trendoch v riadení IT z oblasti COBIT (COBIT19), DevOps a ITIL procesov (ITIL4).

Ako chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT? 2

Prednáškový maratón odštartoval Martin Vitouš s témou Vysoko výkonná IT organizácia. Vysoko výkonnou organizáciou sa podľa HPOcenter.com sa myslí taká, ktorá dosahuje finančné a nefinančné výsledky, ktoré sú mimoriadne lepšie než výsledky porovnateľných organizácií po dobu 5 a viac rokov a s to disciplinovaným zameraním na to, na čom organizácii skutočne záleží.

Na dosiahnutie vysoko výkonnej organizácie potrebujeme kvalitný manažment, neustále zlepšovanie a obnovu, dlhodobú orientáciu, kvalitných zamestnancov a otvorenosť.

V ďalšej prednáške sa Jana Češpivová podelila so svojimi skúsenosťami z projektového riadenia v IT a Agile prístupom.

Popri klasickom vodopádovom usporiadaní nám Agile umožňuje prispôsobiť sa dynamickým zmenám a rýchlo sa rozhodovať.

Inšpiráciou, ako aplikovať Agile v praxi, nám môže byť Agile Manifesto, ktorí vytvorili softvéroví nadšenci v roku ešte v roku 2001.

Jeho základné 4 princípy spočívajú v uprednostnení:

  • Jednotlivcov a vzťahov pred procesmi a nástrojmi
  • Funkčného softvéru pred obsiahlou dokumentáciou
  • Spolupráce so zákazníkmi pred vyjednávaním zmluvy
  • Reakcie na zmeny pred striktným dodržiavaním plánu

Pri realizácii zmien je tiež veľmi dôležitá firemná kultúra, možnosť povedať názor, pocit istoty, možnosti sa posúvať ďalej a správny leadership, ktorý identifikuje schopnosti a silné stránky členov teamu.

 “Tajomstvo šťastného života spočíva v tom, s akou eleganciou dokážeme prijať zmenu.“ Edgar A. Poe.

Ako chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT? 4

V tretej prednáške v poradí Martin Vitouš  predstavil IT Governance v Agile-DevOps dobe.

IT governance je potrebná i pri agilných a DevOps teamoch, ktoré fungujú ako autonómne jednotky, a na to troch úrovniach: na úrovni teamu, spoločnosti a partnerov. Každý team si môže vytvoriť svoju sadu procesov, ktorými sa bude riadiť.

Jan Průcha v prednáške “Efektívne riešenie problémov a incidentov v IT” predstavil 4 metódy Kepner-Tregoe pre riešenie problémov, ktoré sú použiteľné pre akýkoľvek druh ľudskej činnosti, a všade tam, kde je cena za chybu veľká. Tieto metódy odporúčajú zorientovať sa situácii, vypracovať RCA (Root Cause Analysis), rozhodovaciu analýzu a analýzu rizík.

Systematický postup a racionálne uvažovanie sa dá naučiť.

Pre efektívne rozhodovanie potrebujeme mať dokumentáciu ku každému procesu, pracovať s faktami a vedieť oddeliť vecné fakty od domnienok.

Ako chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT? 6

Radovan Citterberg z IBM sa v prvej poobedňajšej prednáške podelil s prvými dojmami a skúsenosťami spoločností s ITIL4.

ITIL zostáva naďalej najviac používanou najlepšou praktikou v oblasti riadenia a dodávky IT služieb.

ITIL v3 z roku 2007 poskytuje procesy s konkrétnym popisom, procesné role, KPIs, pridáva partnerstvo medzi IT a biznisom a definuje RACI maticu. ITIL4 (už nehovoríme o ITIL v4, ale ITIL4, ktoré je priradený k 4. industrializácii) bol spustený v februári tohto roku. ITIL4 zrušil životný cyklus z v3, procesy sa zmenili na praktiky a atribúty na dimenzie. Tiež sa zavádza model systému riadenia hodnoty (tzv. „ITIL Service Value System“) – je to hodnota, ktorú predstavuje pre klienta a užívateľa.

Pre 55% spoločností je ITIL4 príliš všeobecný – chýba konkrétny návod a popisy. Tiež obsahuje málo informácií ohľadom prioritizácie procesov, postupu implementácie procesov a process frame work.

Odporúčania ITILu pre spoločnosti:

  • Aby mal vyšší manažment aspoň základný prehľad
  • Mat aspoň virtuálny team, ktorý sa venuje ITIL-u
  • Mať popísaný procesný rámec, procesné vzory a KPIs
  • Spoločnosť by mala mať pravidelné vyhodnocovanie účinnosti a vyspelosti (tzv. Maturity Assessments)
Ako chutil manažérsky IT kokteil na prvom ročníku konferencie MANDAYIT? 8

Světla Hanáková priniesla svoje poznatky z manažmentu výrobných procesov v bloku „Prenos skúseností z výroby do IT”.

Výroba i IT majú spoločného čakajúceho zákaznika, ktorý očakáva dodanie v krátkom čase a požadovanej kvalite.

Lean manažment definuje 3 typy plytvania, tzv. 3M: Muda, Mura, Muri. Muda znamená produkciu navyše, Mura nevybalansovanosť a Muri preťažovanie. Či už vo výrobe, alebo administratívnej činnosti, treba balancovať vyťaženosť a zároveň myslieť na pridanú hodnotu pre zákazníka, s rešpektom k ľudom, ktorí sú najdôležitejším aktívom spoločnosti.

Sériu prednášok uzavrel Martin Vitouš s témou “Kanban v IT”. Hoci sa Kanban používa predovšetkým vo výrobe, jeho princípy sa dajú skvele aplikovať v IT.

V každej organizácii sú činnosti, ktoré nie sú viditeľné, zamestnanci ich nemajú motiváciu vykonávať a vedenie financovať. Tu ponúka zaujímavé a praktické riešenie metóda Kanban: Kanban štítky s činnosťami umiestnené na viditeľnom mieste, napr. nástenke, nám umožnia zviditeľniť, čo všetko robíme a v akej fáze sa nachádzame (plánované, vykonávané, dokončené).

Prvý ročník konferencie MANDAYIT priniesol všetkým účastníkom praktický a inšpirujúci prehľad noviniek z projektového a prevádzkového riadenia, ktorý im pomôže zorientovať sa v súčasných trendoch a nájsť ten správny postup na riadenie IT v ich spoločnostiach.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Erika Mizerová
Erika Mizerová
Erika Mizerová pracuje ako Service Delivery Manager pre správu SAP/no-SAP aplikácií. Zaujíma sa o novinky z oblasti SAP, riadenia procesov a efektivity riadenia. Vo voľnom čase rada cestuje, učí sa cudzie jazyky, behá a tancuje salsu.

Čítaj ďalej: