Java developer do BA a TN – senior alebo medium level

  71

  Detaily:
  – práca na projektoch podľa schopností a skúseností. Práca je realizovaná z nášho office. Niektoré projekty sú dodávané priamo on-site keď projektový team sedí u klienta (väčšinou BA).
  – implementácia novej funkcionality na základe dodaného dizajnu/špecky (si skúsený a šikovný? môžeš participovať na analýze a dizajne riešenia)
  – optimalizácie riešení – zefektívnenie práce, príprava toolov, vytúnovanie aplikácie
  – netreba zabúdať na unit testing, code reviews, dokumentáciu, konzultácie s biznis ownermi, architektom alebo testermi, nadadzovanie aplikácie
  – robíme klasicky (waterfall) aj agilne (scrum)..záleží od projektu a klienta

  Technológie sú v drvivej väčšine Java-based (neovládaš niektoré? nevadí, naučíme ťa):
  J2EE, spring MVC, spring boot, hibernate, liferay, python, postgres, SQL, PL/pgSQL, XML, WSDL, maven, git, jBoss, jenkins, gitlab, kibana, jira, confluence, angular, alfresco, javascript, HTML, CSS, bootstrap, DBA, shell scripting programming AIX (unix, linux), pentaho BI, ETL,…

  Termín nástupu:
  ihneď

  Tagged as: j2ee, development

  EEA s.r.o.
  EEA je slovenský „software house“ zameraný na moderné riešenia a najprogresívnejšie technológie. Realizuje projekty s použitím otvorených metód a nástrojov wikinomics. Otvorenosť je hlavnou výhodou prístupu EEA. Otvorenosť v komunikácii, v zdieľaní informácií, zdieľaní know-how a v neposlednom rade aj vo využití otvorených platforiem – open source softvérov. Zákazníkom to prináša výhody nielen ekonomického charakteru, ale zvyšuje aj ich flexibilitu, manévrovací priestor a dáva im slobodu a nezávislosť na producentovi softvéru a dodávateľovi riešenia. EEA nestavia na svojej nenahraditeľnosti, ale na svojej spoľahlivosti. EEA presvedčí svojim prístupom. Veľkou prednosťou EEA je stabilný a zohratý tím špecialistov, ktorí zdieľajú rovnaký prístup už viac ako 25 rokov.