Distribúcia hlasových / textových správ

  59

  Hľadám programátora (najlepšie FO) za účelom dlhodobej spolupráce pri vývoji nového SW-u, ktorý by fungoval na báze server – klient.

  Základné požiadavky:

  1. Server (Linux, Microsoft alebočokoľvek iné):
  • dostupný prostredníctvom IP adresy alebo doménového mena pre zadávateľov správ a užívateľov
  • registrácia zadávateľov (fakturačné údaje, telefónne číslo a / alebo email)
  • registrácia užívateľov (meno, priezvisko, telefónne číslo a / alebo e-mail, možnosť výberu zadávateľov a ich kategórií, možnosť zvoliť night time – kedy sa správy nedoručujú, výber spôsobu doručenia správ – SMS, e-mail, push notifikácia a pod.)
  • každý zadávateľ správ má jedinečné prihlasovacie údaje (každý zadávateľ vidí len skupinu užívateľov, ktorí od konkrétneho zadávateľa správy odoberajú)
  • pripojenie na GSM bránu
  • pripojenie na SMTP bránu
  • alternatíva odoslania správy do mobilnej aplikácie (push)
  • viacjazyčná verzia
  • rôzne možnosti zadávania správ (text, rozpoznávanie hlasu a následný automatický prevod na text, naskenovanie textu a jeho následný prepis – napr. Adobe Scan)
  • viditeľná história v minulosti zadaných správ
  • členenie správ do jednotlivých kategórií a informácia, ktorý užívateľ ktoré kategórie odoberá
  • automatické vystavovanie faktúr (napr. vo formáte PDF) a ich distribúcia (elektronickou cestou) zadávateľom na mesačnej báze (1 zadávateľ = 1 služba z koša 5 alebo 6 rôznych služieb)
  • automatické párovanie platieb (prepojenie s bankou)
  • možnosť zvoliť dátum a čas, kedý má byť zadávateľova správa odoslaná užívateľom
  • jednoduchosť, moderný a intuitívny vzhľad
  • prepojenie s platobnou bránou (VISA)
  1. Klient (aplikácie pre Android, iPhone, neskôr Smart Watch)
  • bezplatná verzia (zobrazuje platenú reklamu tretích strán – napr. Google Ads) a platená verzia – možnosť ich stiahnutia z oficiálnych zdrojov
  • login (totožný so serverom)
  • možnosť kúpiť kredit (VISA)
  • možnosť výberu zadávateľov správ

  Hľadám dlhodobú spoluprácu a preferujem provízny systém. Hľadám programátora typu “all in one”. Viac info osobne.