BPM

Často slýchám, jak se lidé snaží navrhovat změny, nové funkčnosti, měnit nastavení procesů a nástrojů, odstraňovat plýtvání, ale management prý neslyší a jejich návrhy zamítá… Management na to, že se ptá, dává lidem prostor, ale nikdo nic nenavrhuje. Stejná byla i moje poslední zkušenost s jedním IT service deskem. Management si stěžoval, že lidé jsou „leklé ryby“ a nesnaží se nic zlepšovat, nic nenavrhují… A specialisté zase na to, že management na ně nemá čas a všechny jejich návrhy zamítá nebo ani nevyslechne. Znáte to také? Kde je tedy problém? Moje zkušenost je stále téměř stejná, problém je zakopaný v jazyku a způsobu, formě, jakou tyto diskuse pracovníků s managementem probíhají. To lze ale velmi jednoduše napravit, na což se zaměříme v tomto článku.

Continue reading »

Niekedy je modelovanie procesov ako bezcieľne túlanie sa horami a niekedy ako horská túra. Síce náročná, vyžadujúca kondíciu podľa zvolenej trasy, ale s presne určeným cieľom. Kráčate stúpajúcim chodníkom, ktorý sa vinie okolo potoka. Ten sa vám niekedy stráca z očí medzi skalami a tak s rozporuplnými pocitmi kráčate ďalej. Prepuká vo vás zvedavosť či chodník bude ďalej pokračovať okolo potoka, alebo vás čakajú reťaze, rebríky, prinajhoršom zopár krokov vodou. Snažíte sa vnímať každé zákutie okolo vás, kontrasty medzi vodou, skalou a rastlinami. A každým krokom ste bližšie k cieľu vašej túry.

Continue reading »

Proces nakupovania, aj keď ho použijem ešte aj v tomto príspevku, je pomerne jednoduchý. Vieme ho popísať slovne, zachytiť vo forme tabuľky alebo obrázka – nakresliť. Množstvo ľudí považuje prácu s procesmi za ukončenú po zakreslení procesu. Cieľom nášho úsilia však nie je proces, ale jeho interpretácia a čerpanie informácií na riešenie rôznych úloh!

Continue reading »

Proces náš každodenný …

Posted by | 27/11/2012 | Blog, BPM

Čo je to proces a na čo vlastne procesy potrebujeme? Veď keď sa stretávate s ľuďmi a príde téma na procesy, tak vám určite niektorí z nich povedia, že oni žiadne procesy nepotrebujú a dokážu fungovať aj bez procesov. Ja si však myslím, že to tak nie je, že procesy sú prítomné všade. Zo všetkých strán človek zachytáva množstvo informácií, ktoré hovoria o procesoch.

Continue reading »

Prečo ja mám rád procesné riadenie a Slavo nie …

Continue reading »